ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2Κ/2024 για 817 θέσεις σε νοσοκομεία

12-04-2024

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η προκήρυξη 2K/2024 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 817 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία) και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε τον πίνακα με την κατανομή των θέσεων.