Ασκήσεις Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας Νοσοκομείων και επισκέψεις σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων 5ης ΥΠΕ

24-04-2017

Ασκήσεις  Ετοιμότητας  Ευρείας Κλίμακας Νοσοκομείων και επισκέψεις σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων  της 5ης ΥΠΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη 25 Απριλίου στο πλαίσιο του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαπίστωσης της ετοιμότητας του προσωπικού των Νοσοκομείων, της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης και της βελτιστοποίησης της συνεργασίας με τους εμπλεκομένους φορείς και κυρίως το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στα Νοσοκομεία ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και ΠΓΝ Λάρισας, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και θα επιβλέψει κλιμάκιο του ΕΚΕΠΥ, με επικεφαλή το Διοικητή, κο Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα όρια αρμοδιοτήτων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.