Αυτόματος έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των ασθενών

26-12-2016

Σε αυτόματο έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων κατά την περίοδο παραμονής τους σε δομές κλειστής περίθαλψης, δηλαδή Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλπ., θα προχωρά εφεξής ο ΕΟΠΥΥ.

 Με επιστολή του προς τους παρόχους υγείας κλειστής περίθαλψης ενημέρωσε την Πέμπτη ότι «στο εξής θα εφαρμόζεται αυτόματος έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας του ασφαλισμένου κατά την περίοδο παραμονής του σε δομές κλειστής περίθαλψης». Ο έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας πραγματοποιείται κατά την αναγγελία του εξιτηρίου και θα πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου.

Σε περιπτώσεις διαφορών, θα πρέπει ο πάροχος υγείας να ενημερώνει το σύστημα αναγγελίας εισιτηρίων/εξιτηρίων/διακομιδών, για το αποδεδειγμένο αποτέλεσμα της ασφαλιστικής ικανότητας, βάση του ελέγχου που έχει πραγματοποιήσει επί των φυσικών παραστατικών (πχ βιβλιάριο υγείας).

Η νέα έκδοση της web εφαρμογής Αναγγελίας Ασφαλισμένων είναι διαθέσιμη από 19/6/2014. Οι σχετικές οδηγίες, ως προς το web service Αναγγελίας Ασφαλισμένων, έχουν αναρτηθεί στο site του ΕΟΠΥΥ (Εφαρμογές / Τεχνικές Προδιαγραφές Αρχείων / Κλειστή Περίθαλψη-Αιμοκάθαρση) και η νέα έκδοση του web service θα είναι διαθέσιμη από 7/7/2014.