Αύξηση των θανάτων κατά 5% το 2012

26-12-2016

Καρδιά και καρκίνος «σκοτώνουν» τους Έλληνες: ένα στους 3 θανάτους οφείλονται σε καρδιακά νοσήματα και ένας στους τέσσερις σε νεοπλάσματα. Ακολουθούν τα εγκεφαλικά και τα νοσήματα του αναπνευστικού.

 Την Δευτέρα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στατιστικά  στοιχεία  που αποτυπώνουν τις αιτίες θανάτων για το έτος 2012, στην Ελλάδα. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι τα πιστοποιητικά θανάτου που υποβάλλουν οι ιατροί και, για τις περιπτώσεις αιφνιδίων ή βίαιων θανάτων, οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. 

 Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι, κατά το 2012, παρουσίασαν αύξηση κατά  5% και ανήλθαν σε 116.670, (60.137 άντρες και 56.533 γυναίκες) έναντι 111.099 (57.999 άντρες και 53.100 γυναίκες) που ήταν το 2011.

 Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, κυριότερες αιτίες θανάτου για το 2012 ήταν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με 49.728 θανάτους. Ακολουθούν οι θάνατοι από νεοπλάσματα που ανήλθαν σε 28.201, ενώ σε 11.384 ανήλθαν οι θάνατοι που οφείλονται σε νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος.

Σε σχέση με παλαιότερα χρόνια,  το ποσοστό θανάτων από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο σύνολο των θανάτων από 10% που ήταν το 1938 (πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία), ανήλθε σε 25% το 1956 (πρώτο μεταπολεμικό έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία) και 43% το 2012. 

Αντίστοιχα, το ποσοστό θανάτων από νεοπλασματικές νόσους από 4% το 1938, ανήλθε σε 24% το 2012. Αντίθετα, οι θάνατοι από λοιμώδεις και παρασιτικές νόσους  από 18,5% των θανάτων το 1938 έχουν περιοριστεί σε ποσοστό λιγότερο του 1% το 2012.

Ο αριθμός θανάτων από αυτοκτονίες, όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις Ιατροδικαστικές και Ανακριτικές αρχές, ανήλθε σε 508 το 2012, έναντι 477 το 2011