Χειρουργεία μιας ημέρας:225 εκατ. εξοικονόμηση για τα ταμεία

26-12-2016

Από τη μια η στρόφιγγα για παροχές Υγείας κλείνει όλο και περισσότερο δοκιμάζοντας επικίνδυνα τα όρια αντοχής των ασφαλισμένων, από την άλλη ενώ θα μπορούσαμε να εξοικονομούμε πόρους και να κάνουμε οικονομία αξιοποιώντας πόρους εκεί που χρειάζεται, αφήνουμε τα πράγματα να πηγαίνουν με τη δύναμη της αδράνειας, δηλαδή στον γκρεμό…

Από το 2011 έχει ψηφιστεί ο νόμος για τα χειρουργεία μίας μέρας κι όμως ακόμη και σήμερα που η οικονομία μας βρίσκεται σε οριακό σημείο, δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα προκειμένου να εφαρμοσθεί ο νόμος. Παρά τα σημαντικά οφέλη που δείχνουν τα στοιχεία ερευνών αλλά και η διεθνής εμπειρία από τη λειτουργία αυτών των μονάδων.

Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη που διεξήχθη από ομάδα ερευνητών του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ),η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να φθάσει έως και τα 225 εκατομμύρια ευρώ. Τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2013, παρουσίασαν σε Συνέντευξη Τύπου ο επιστημονικός υπεύθυνος, καθηγητής κ. Γιάννης Κυριόπουλος, ο υπεύθυνος Συντονισμού Έργου κ. Αναστάσιος Σκρουμπέλος, η ερευνήτρια της ΕΣΔΥ κυρία Κατερίνα Μυλωνά και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) κ. Γιώργος Πατούλης. Χαιρετισμό απηύθυναν  ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας κ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος και ο πρόεδρος της Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής κ. Γιάννης Δατσέρης.

  • Ο κ. Μιχάλης Βλασταράκος, υπογράμμισε πως «Εν όψει των περιοριστικών συνθηκών και της συνεχώς μειούμενης δαπάνης υγείας που επιβάλλει η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η τριμερής επιτήρηση, ο θεσμός του χειρουργείου ημέρας οφείλει να εξετασθεί σοβαρά και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

  • Ο κ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην ετήσια έκθεση του Medicare, σύμφωνα με την οποία ο όγκος των επεμβάσεων καταρράκτη οι οποίες πραγματοποιούνται σε αυτόνομες δομές ημερήσιας νοσηλείας έναντι των εντασσόμενων σε νοσοκομεία δομών ημερήσιας νοσηλείας, αγγίζει σε ποσοστό το 70% του συνόλου των επεμβάσεων καταρράκτη για το έτος 2010 στις ΗΠΑ, καθώς η εξοικονόμηση η οποία προκύπτει από τη διαχείριση της επέμβασης καταρράκτη σε αυτόνομη δομή ανέρχεται σε 671 δολάρια».

 Ο κ. Γιάννης Δατσέρης σημείωσε πως προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός, ότι ενώ η πολιτεία έχει στη  διάθεσή της ένα μέσο εξοικονόμησης πόρων με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, και, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο είναι έτοιμο εδώ και ενάμιση χρόνο, το προεδρικό διάταγμα για την εφαρμογή του θεσμού, κωλυσιεργεί ως προς την έκδοσή του ακόμη και σήμερα».

Η μελέτη και τα οφέλη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το χειρουργείο ημέρας ενέχει σημαντικά μικρότερο κόστος από τις αντίστοιχες επεμβάσεις με νοσηλεία.

Συνοπτικά έχει υπολογιστεί ότι το νοσοκομειακό κόστος είναι από 17%% έως 70% μικρότερο για τα χειρουργεία ημέρας συγκριτικά με τις αντίστοιχες επεμβάσεις που διεξάγονται με νοσηλεία.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για το Σύστημα, όσο και για τους ασθενείς. Στη μελέτη αναφέρεται ότι με την εισαγωγή στο Σύστημα του θεσμού του χειρουργείου μιας ημέρας:

  • Η εξοικονόμηση δαπανών για του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (στη μέση διάρκεια νοσηλείας των έξι ωρών) και τα 71 εκατομμύρια ευρώ (στη μέση διάρκεια παραμονής του ασθενούς στην δομή, που είναι 12 ώρες).  

  • Για τον κρατικό προϋπολογισμό η εξοικονόμηση που προκύπτει, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος ευκαιρίας των ανθρωπίνων πόρων, οδηγεί σε υπερδιπλάσια ετήσια εξοικονόμηση η οποία εκτιμήθηκε στα 225 εκατομμύρια όταν η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 6 ώρες) και στα 171 εκατομμύρια όταν η νοσηλεία διαρκεί κατά μέσο όρο 12 ώρες.

  • Μειώνεται στο ελάχιστο η εμφάνιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων λόγω της μη παραμονής των ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  • Μειώνεται η ανάγκη των Νοσοκομείων για κλίνες, οι οποίες επίσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην εκτίμηση του κόστους μιας επέμβασης.

  • Οι ασθενείς επιστρέφουν άμεσα στην οικία τους και στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Από παλαιότερη μελέτη που διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία, για την ικανοποίηση των ασθενών μετά από ημερήσια επέμβαση καταρράκτη, προέκυψε ότι το 87% των ερωτηθέντων θα επέλεγε ξανά το χειρουργείο ημέρας για την ίδια επέμβαση. Άλλη μελέτη που έγινε σε γονείς έδειξε ότι το 97% των ερωτηθέντων θα επέλεγε ξανά – αν χρειαζόταν και ήταν εφικτό – το χειρουργείο ημέρας για το παιδί του.

Οι συντάκτες της μελέτης συμπεραίνουν επίσης ότι η μετατόπιση ασθενών υψηλότερου κινδύνου σε αυτόνομες δομές ημερήσιας νοσηλείας δεν συνεπάγεται την αύξηση των δυσμενών συνεπειών για την υγεία τους, ούτε αυξάνει την πιθανότητα εισαγωγής τους για νοσηλεία.

Η μεγαλύτερη πηγή εξοικονόμησης προκύπτει από την μεταφορά των οφθαλμολογικών επεμβάσεων σε χειρουργείο ημέρας, η οποία υπολογίσθηκε περί του 21,2% της συνολικής εξοικονόμησης. Ακολουθούν οι επεμβάσεις του πεπτικού συστήματος (11,8%), των νεοπλασμάτων (9,8%), του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος (9,6%), η διαχείριση περιστατικών εγκυμοσύνης και λοχείας (9,3%), οι επεμβάσεις του ηπατοχολικού και του παγκρέατος (8,2%) και του ΩΡΛ συστήματος (6,7%).

«Η μελέτη περιπτώσεων αξιολόγησης του χειρουργείου ημέρας αποδεικνύει ότι η εισαγωγή του θεσμού δύναται να μειώσει το κόστος αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και την ικανοποίηση του ασθενούς», τόνισε ο κ. Κυριόπουλος. Όπως είπε, η διαφορά κόστους μεταξύ ημερήσιας και μη νοσηλείας, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, δύναται να κυμανθεί μεταξύ 17% και 70% αναλόγως της επέμβασης χωρίς σε αυτό να συνυπολογίζεται το κόστος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το έμμεσο κόστος από την απώλεια παραγωγικότητας

Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης τάχθηκε κατά των οριζόντιων περικοπών με λογιστικά κριτήρια και υπέρ της εξοικονόμησης πόρων με επιστημονικά κριτήρια πάντα προς όφελος του ασθενή πολίτη, ενώ άφησε αιχμές εναντίον όσων κωλυσιεργούν ή αντιδρούν στη δημιουργία των ημερήσιων χειρουργείων Σε αυτούς συμπεριέλαβε εντός από  πολιτικούς και όλους αυτούς που ξεβολεύονται από κάθε νέα δράση και θίγονται τα συμφέροντά τους.