Covid 19: Νέες οδηγίες προστασίας προσωπικού και ενοίκων σε μονάδες Ψυχικής Υγείας – Εγκύκλιος

30-03-2022

Στην επικαιροποίηση των μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας, κατά τη φάση σταδιακής άρσης των περιορισμών, προχώρησε η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Πιο αναλυτικά:

Για τα εξαιρετικά ευπαθή άτομα (υψηλός μέσος όρος ηλικίας και ένοικοι με χρόνια υποκείμενα νοσήματα), παραμένει σταθερή η πολιτική μη-μετακίνησης των ενοίκων. Στο πλαίσιο της πρόληψης έκπτωσης της λειτουργικότητας τους, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα με τη συνδρομή επαγγελματιών των κέντρων ημέρας, ώστε να δομηθεί μία ενεργή καθημερινότητα με πολλαπλά και διαφορετικά αντικείμενα απασχόλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τον αποκαταστασιακό τους χαρακτήρα.

Για τους ενοίκους που δεν αποτελούν ευπαθή άτομα, να ληφθεί μέριμνα για την εξωτερική δραστηριοποίηση τους (περίπατος), με τη συνοδεία προσωπικού, σε ανοιχτούς χώρους και τηρώντας τις ανάλογες προϋποθέσεις (μικρές ευέλικτες και ολιγομελείς ομάδες). Η παρουσία του προσωπικού σε έναν περίπατο στην κοινότητα, λειτουργεί αφενός υποστηρικτικά και αφετέρου, αποτρέπει τον κίνδυνο έκθεσης από πλημμελή τήρηση κανόνων υγιεινής.

Για τους ενοίκους που αυτοεξυπηρετούνταν πλήρως και κινούνταν ανεξάρτητα στην κοινότητα, θα πρέπει οι Πολυκλαδικές Θεραπευτικές Ομάδες (ΠΘΟ) των δομών, να αξιολογήσουν την αντικειμενική δυνατότητα των ατόμων αυτών, να συνεχίζουν να ενεργούν με ασφάλεια κατά τη σταδιακή άρση των γενικών περιοριστικών μέτρων της πολιτείας. Επίσης οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη και τις παραμέτρους διαβίωσης τους (αν είναι ένοικοι ΠΔ, αν αποτελούν στενούς συγκατοίκους ευπαθών ενοίκων κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εκπαίδευσή τους στη νέα καθημερινότητα και την ορθή πάγια τήρηση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας – ΜΑΠ (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά σκευάσματα).

Επισκεπτήριο-Ολιγοήμερες άδειες

Η επίσκεψη σε ασθενείς/φιλοξενούμενούς πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε εξωτερικούς χώρους με υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης) από τον επισκέπτη και τον ασθενή/φιλοξενούμενο και εφαρμογή υγιεινής χεριών και μέτρων αναπνευστικής υγιεινής.

Η επίσκεψη σε προκαθορισμένους εσωτερικούς χώρους (μονόκλινο δωμάτιο ή κοινόχρηστος χώρος) επίσκεψης μπορεί να πραγματοποιηθεί αν ο επισκέπτης και ο ασθενής/φιλοξενούμενος είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα πρέπει στον χώρο της επίσκεψης να βρίσκεται άλλος ασθενής/φιλοξενούμενος.

Επιτρέπονται και οι επισκέψεις των ασθενών/φιλοξενούμενων σε σπίτια οικείων καθώς και οι ολιγοήμερες άδειες , με την προϋπόθεση ότι και τα δυο μέρη είναι πλήρως εμβολιασμένα.

Κατά την επιστροφή του ασθενή/φιλοξενουμένου στο ενδονοσοκομειακό τμήμα χρονίων/ στη μονάδα, διενεργείται τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) με ευθύνη του τμήματος/της μονάδας. Με βάση το αποτέλεσμα, ακολουθούνται τα σχετικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.

Οι επισκέπτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης, αντίστοιχα, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την είσοδό τους στο τμήμα/στη δομή αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) ή μοριακού εργαστηριακού ελέγχου (PCR), τα οποία θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως και (48) ώρες πριν από την ώρα της επίσκεψης.

Οι επισκέψεις προγραμματίζονται από τη το τμήμα/δομή σε προκαθορισμένα ραντεβού με τήρηση βιβλίου επισκεπτών. Αν οι επισκέψεις των ασθενών/φιλοξενούμενων πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα από διαφορετικούς επισκέπτες, είναι υποχρεωτική η τήρηση μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης μεταξύ των διαφορετικών επισκεπτών των ασθενών/φιλοξενούμενων. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επισκεπτών ορίζεται στα τέσσερα (4) μέτρα. Τα παραπάνω αφορούν επισκέψεις μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Οι επισκέψεις σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπονται σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του ασθενή/φιλοξενούμενου ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού του επισκέπτη ή του ασθενή/φιλοξενούμενου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα πρέπει στον χώρο της επίσκεψης να βρίσκεται άλλος ασθενής/φιλοξενούμενος. Πριν από την επίσκεψη, ο επισκέπτης ενημερώνεται από το προσωπικό του τμήματος/ της δομής για την τήρηση μέτρων προστασίας κατά την επίσκεψη.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τυχόν απαγόρευσης του επισκεπτηρίου (πχ. ασθενής σε καραντίνα, οικείος σε καραντίνα), θα πρέπει να διευκολύνεται σε όλες τις μονάδες ψυχικής υγείας, η επικοινωνία των ασθενών/φιλοξενούμενων μέσω των κινητών τηλεφώνων και βιντεοσυνομιλίας με τα συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, καθώς και η πρόσβαση στο internet, ιδιαίτερα στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα.