Διαγνωστικά Κέντρα: Ζητάμε πλήρη διαφάνεια και ελέγχους στην εκτέλεση των διαγνωστικών εξετάσεων, λένε για το σκάνδαλο των πλαστών εξετάσεων

28-03-2023

Μέσω δημοσιευμάτων τα Διαγνωστικά Κέντρα ενημερώθηκαν ότι δόθηκε εντολή από το Υπουργείο Υγείας για να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον όγκο των αξονικών και μαγνητικών εξετάσεων οι οποίες διενεργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2023 από διαγνωστικά εργαστήρια, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν αυξημένος ο αριθμός τους σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. 

Με ανακοίνωσή του, τόσο το Συντονιστικό Όργανο φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όσο  και οι επιμέρους Ομοσπονδίες του έχουν διαχρονικά αιτήματα :

1. Την εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων και κανόνων συνταγογράφησης .

2. Τον έλεγχο, τη διαφάνεια και την ταυτοποίηση της εκτέλεσης των διαγνωστικών εξετάσεων σε real time!

“Η διαχρονική αδυναμία της Πολιτείας να θεσμοθετήσει και να εφαρμόσει τα ανωτέρω , όπως αυτά είναι θεμελιώδεις κανόνες σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας , έχουν ως αποτέλεσμα το σύνολο των παρόχων να επωμίζονται εδώ και μια δεκαετία δυσβάσταχτα επίπεδα claw back”, λένε και δηλώνουν ότι χαιρετίζουν την εντολή του Υπουργού Υγείας για τους σχετικούς ελέγχους.

“Τον προτρέπουμε μάλιστα για την άμεση θεσμοθέτηση και εφαρμογή κανόνων συνταγογράφησης”,  όπως λένε.

Επίσης, απαιτούν τα σχετικά αποτελέσματα από τους ελέγχους αυτού να γνωστοποιηθούν στο Συντονιστικό Όργανο φορέων Π.Φ.Υ.  και στους Ιατρικούς Συλλόγους στους οποίους εντάσσονται οι φορείς, αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ώστε να ασκηθούν και οι αντίστοιχοι πειθαρχικοί έλεγχοι.

“Δεν μπορεί, αν υπάρχουν παραβάτες, να εκμεταλλεύονται την αδυναμία οργάνωσης της Πολιτείας και οι ελάχιστοι να δυσφημίζουν όλο το ιατρικό σώμα! Δεν μπορεί οι λίγοι να διαπομπεύουν την προσπάθεια όλου του κλάδου και μαζί με την σοβαρή υποχρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας”,