Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ για το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης

26-12-2016

Στόχος του προγράμματος “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher) όπως διευκρινίζει ο ΕΟΠΥΥ είναι η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και των  προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων είναι η ασφαλιστική ικανότητα και το εισόδημα.

Μέσω του Προγράμματος, εκδίδεται ένα εισιτήριο (health voucher) που παρέχει δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε προεπιλεγμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – κλινική αξιολόγηση ιατρού και διαγνωστικές εξετάσεις.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να απευθύνονται στους παρακάτω παρόχους υπηρεσιών υγείας :

  1. Ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας, με πρόσβαση στις εφαρμογές  «ηλεκτρονική παραπομπή» της ΗΔΙΚΑ  και «e-dapy» του ΕΟΠΥΥ.
  2. Διαγνωστικά εργαστήρια (κέντρα), πολυ-ιατρεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.
  3. Μονάδες και υπηρεσίες που ασκείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εργαστήρια του ΕΣΥ, όπως Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα υγείας – αγροτικοί ιατροί κλπ.

Εξαιρούνται του Προγράμματος τα απογευματινά ιατρεία των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ και οι Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον στα πλαίσια του Προγράμματος δεν κλείνονται ραντεβού για επισκέψεις ή διαγνωστικές εξετάσεις από τα πενταψήφια νούμερα.