Ιατρογενείς λοιμώξεις

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο μολύνονται με ιατρογενείς λοιμώξεις περίπου 4.100.000 ασθενείς στην ΕΕ. Ο αριθμός των περιστατικών που οδηγούνται στο θάνατο από αυτό το λόγο είναι τουλάχιστον 37.000 άνθρωποι.

Οι πιο συνηθισμένες μολύνσεις είναι στο ουροποιητικό, στο αναπνευστικό μετεγχειρητικές μολύνσεις, bloodstream infections και άλλες συμπεριλαμβανομένης της διάρροιας που προκαλείται από το Clostridium difficile. Ο χρυσίζον σταφυλόκοκκος εντοπίζεται σε περίπου 5% όλων των ιατρογενών λοιμώξεων. Ποσοστό περίπου 20-30% των περιστατικών ιατρογενών λοιμώξεων θα μπορούσε να προληφθεί εάν τηρούνταν αυστηρά μέτρα υγιεινής και ελέγχου σε όλα τα νοσοκομεία.

Πηγή: ECDC