Καρκίνος των όρχεων

Ο καρκίνος των όρχεων προκαλείται από κακοήθη βλάβη των κυττάρων του όρχεως, τα οποία σχηματίζουν όγκο μέσα στους όρχεις. Αυτός ο τύπος καρκίνου όχι μόνο δεν κάνει διάκριση στις ηλικίες, αλλά προσβάλλει σε μεγάλο ποσοστό και νεαρούς άνδρες.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

  • Μικρό ογκίδιο στο όσχεο, το οποίο είναι ψηλαφητό
  • Διόγκωση των όρχεων
  • Συσσώρευση υγρού στο όσχεο
  • Πόνος στο κάτω μέρος της κοιλιάς ή στη βουβωνική χώρα
 

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

  • ιστορικό κρυψορχίας του ασθενούς (όταν οι όρχεις μεγαλώνουν και αναπτύσσονται μέσα στην κοιλιά, κοντά στα νεφρά)
  • οικογενειακό ιστορικό
 

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση του καρκίνου των όρχεων μπορεί να γίνει με υπερηχογράφημα των όρχεων και βιοψία.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Πολλοί τύποι καρκίνων των όρχεων ανήκουν στην κατηγορία των καρκίνων που αντιμετωπίζονται επιτυχώς κατά 90% σε αρχικό στάδιο και κατά 80% σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι θεραπευτικές επιλογές είναι ανάλογες με το είδος του όγκου και την εξάπλωσή του. Ανάλογα με την περίπτωση, αφαιρείται χειρουργικά ο όρχις που παρουσιάζει το πρόβλημα ή γίνεται ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία ή συνδυασμός αυτών των θεραπειών.

Πώς μπορεί να προληφθεί;

Ο καρκίνος των όρχεων προλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο που προλαμβάνεται και ο καρκίνος του μαστού, δηλαδή με αυτοεξέταση. Οι άνδρες θα πρέπει να ψηλαφούν το όσχεό τους και να παρατηρούν τυχόν αλλαγές στο μέγεθος και το βάρος κάθε όρχεως.

Με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας