Δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού σε νησιά άγονης γραμμής από την Αlpha Bank

26-12-2016

Κάσος, Λειψοί Νίσυρος Τήλος είναι νησιά στα οποία απέκτησε πρόσφατα παρουσία η Alpha Bank στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και μέριμνας κοινωνικών προγραμμάτων σε νησιά άγονης γραμμής.

Το πρόγραμμα με τίτλο “Δωρεά Ιατροφαρμακευτικού και λοιπού Εξοπλισμού” σε νησιά της  Άγονης Γραμμής, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, και είχε ως στόχο αφενός την αναβάθμιση της υποδομής των ιατρείων μέσω του αναγκαίου ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού και αφετέρου τη βέλτιστη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Η παράδοση του ιατροφαρμακευτικού και λοιπού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στα ιατρεία των κατά τόπους νησιών παρουσία εκπροσώπων της Τραπέζης, των Τοπικών Αρχών καθώς και εκπροσώπων της Οργανώσεως ως εξής: Τήλος (30.5.2014), Λειψοί (5.6.2014),  Νίσυρος (13.6.2014) και  Κάσος (1.7.2014)).

Επιπλέον, η Alpha Bank απέστειλε και σχολικά βιβλία στα Νηπιαγωγεία των νησιών με σκοπό τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους.