Δωρεάν προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος για 10.000 άτομα

26-12-2016

Σε δωρεάν προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο σε 10.000 άτομα στην Αττική, προχωρά το υπουργείο Υγείας. Η ενέργεια αφορά άτομα άνω των 40 ετών που κυρίως διαβιούν σε περιοχές με χαμηλά κατά μέσο όρο εισοδήματα και μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Θα περιλαμβάνονται τα άτομα τρίτης ηλικίας που προσέρχονται, οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές και οι πολύτεκνες οικογένειες και γενικότερα τα άτομα με αυτοαναφερόμενο χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, οι Ρομά και άλλες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού,  αλλά και άτομα που πιθανώς διαθέτουν θετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά  νοσήματα (πχ υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, άγχος κλπ) και ενδιαφέρονται να εξεταστούν. 

Στα άτομα αυτά, αφού υπογράψουν το έντυπο συγκατάθεσης, δίνεται προς συμπλήρωση ειδικό ερωτηματολόγιο (κοινωνικο-δημογραφικό, διατροφικό, κλινικοί και ψυχολογικοί δείκτες), ενώ εξετάζονται από ειδικό καρδιολόγο, ειδικό παθολόγο και ψυχολόγο. Με την λήψη των απαντήσεων στις εξετάσεις που διεξάγονται, δίνονται συστάσεις για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών.

Σε επίπεδο δημοσιότητας και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, θα διεξαχθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε δήμους της Αττικής, καθώς και θα μοιραστούν ενημερωτικά έντυπα που θα αφορούν  τις νεώτερες εξελίξεις στη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών, δηλαδή την πρωτογενή πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διαγνωστική προσέγγιση και την αρχική, εξωνοσοκομειακή θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών. 

Η σχετική δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού  483,766.88 ευρώ.