Δύο νέες αναλύσεις της ΔιαΝΕΟσις για τους νέους: Λιγοστεύουν, είναι πιο μορφωμένοι και φαίνεται να συμφωνούν με τους… γονείς τους

05-09-2022

Οι νέοι μπορεί να λιγοστεύουν αλλά, παρά την κρίση, γίνονται αργά αλλά σταθερά πιο μορφωμένοι.  Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες νέοι φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με τους γονείς τους. Τα στοιχεία για τις απόψεις των νέων Ελλήνων για τη ζωή και την εργασία, τις αντιλήψεις του περιβάλλοντός τους, αλλά και τις διάφορες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις γενιές, περιλαμβάνονται σε δύο νέες αναλύσεις της ΔιαΝΕΟσις. Πιο αναλυτικά, η ανάλυση της διαΝΕΟσις εστιάζει στα άτομα ηλικίας από 15 έως 29 ετών.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρεί κάποιος στα ευρήματα είναι η σημαντική επίδραση των δημογραφικών τάσεων. Οι νέοι ηλικίας 25-29, δηλαδή μία από τις τρεις υπο-ομάδες που ξεχωρίζουν οι ερευνητές στην ευρύτερη ηλικιακή κατηγορία των νέων, παρότι διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού των νέων, στο διάστημα 2008-2019 βλέπουν το μερίδιο αυτό να μειώνεται.

Οι νέοι μπορεί να λιγοστεύουν αλλά, παρά την κρίση, γίνονται αργά αλλά σταθερά πιο μορφωμένοι. Η ανάλυση του εκπαιδευτικού επιπέδου των νέων από το 2008 μέχρι το 2019 αποκαλύπτει μια σαφή μείωση του ποσοστού των λιγότερο μορφωμένων νέων -εκείνων που ολοκληρώνουν μόνο δημοτικό και μόνο γυμνάσιο- αλλά και αύξηση του μεριδίου των νέων που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εν πολλοίς, οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες παραμένουν σταθερές.

Οι εργαζόμενοι νέοι

Διαχρονικά, οι άνδρες εργάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες. Ωστόσο, συγκεκριμένα στους νέους 15-29 ετών για το διάστημα στο οποίο εστιάζει η μελέτη, η διαφορά αυτή από τις 10 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν το 2004 μειώνεται σταθερά, για να φτάσει στο τέλος του 2017 να έχει περιοριστεί περίπου στο μισό. Εκεί, μέχρι το 2019, σταθεροποιείται.

Ωστόσο το ποσοστό συμμετοχής των νέων συνολικά στην αγορά εργασίας, και για τα δύο φύλα, μειώνεται ειδικά μετά το 2008. Οι ερευνητές αποδίδουν τη μείωση εν μέρει στην κρίση.

Ωστόσο, οι περισσότεροι -ειδικά οι πιο νέοι- απέχουν από την αγορά εργασίας επειδή σπουδάζουν. Η πλειοψηφία των νέων ηλικίας 15-24 ετών βρίσκεται εκτός εργασίας επειδή συμμετέχει στην εκπαίδευση. Μάλιστα, αυτό το ποσοστό φαίνεται να αυξάνει με τον χρόνο, πολύ περισσότερο για κάποιες συγκεκριμένες υποκατηγορίες, όπως οι γυναίκες 15-24 ετών.

Τέλος, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι υπάρχει η τάση οι νέοι να παραμένουν, από χρόνο σε χρόνο, στάσιμοι. Εκείνοι που εργάζονται τείνουν να εξακολουθούν να εργάζονται και τον επόμενο χρόνο, εκείνοι που είναι στην εκπαίδευση τείνουν να συνεχίζουν τις σπουδές τους και εκείνοι που είναι άνεργοι τείνουν να παραμένουν “παγιδευμένοι” στην ανεργία.

Πώς δουλεύουν, όμως, όσοι δουλεύουν; Η μερική απασχόληση είναι σχετικά αυξημένη στις νεότερες ηλικίες, ωστόσο οι περισσότεροι νέοι εξακολουθούν να δουλεύουν full-time. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων νέων -περισσότεροι από 8 στους 10- εργάζονται με πλήρη απασχόληση. Βεβαίως, το ποσοστό εκείνων που εργάζονται με μερική απασχόληση, από το 2008 μέχρι το 2019 έχει υπερδιπλασιαστεί (από 8,4% σε 18,7%).

Πού δουλεύουν όμως οι εργαζόμενοι νέοι εκείνη την περίοδο; Ο τουρισμός φαίνεται να κυριαρχεί ως κλάδος για τις δύο ομάδες “πιο νέων” νέων (15-19 ετών και 20-24 ετών), ενώ οι “πιο μεγάλοι” νέοι 25-29 ετών απασχολούνται περισσότερο στο εμπόριο. Ωστόσο, σε όλες τις κατηγορίες των νέων ο τουρισμός αυξάνει σημαντικά το μερίδιό του από το 2008 μέχρι το 2019, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με τη μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε ο κλάδος, ειδικά μετά τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Το πιο συχνό επάγγελμα των νέων είναι υπάλληλοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές.

Οι άνεργοι νέοι

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά των νέων που ούτε είναι στην εκπαίδευση ούτε εργάζονται; Οι νέες γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τους άνδρες. Παρά τη συρρίκνωση της διαφοράς αυτής από το 2004 μέχρι το 2010, η “ψαλίδα” ανοίγει και πάλι μετά το 2014. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το φύλο, όσο αυξάνει η ηλικία των νέων (από τα 15 στα 20 και από εκεί στα 29) το ποσοστό της ανεργίας τους μειώνεται.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποσοστά ανεργίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Την περίοδο της μεγάλης κρίσης, όσο η ανεργία αυξάνεται, οι πιο σπουδασμένοι νέοι δυσκολεύονται σχεδόν το ίδιο με τους λιγότερο σπουδασμένους να βρουν δουλειά: τα ποσοστά ανεργίας όλων των κατηγοριών σχεδόν συγκλίνουν. Αντίστροφα, στις περιόδους που η ανεργία μειώνεται η διαφορά αυξάνει: Εκείνοι με την περισσότερη εκπαίδευση εργάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι ο χρόνος αναζήτησης εργασίας των άνεργων νέων ακόμα και μετά την ανάκαμψη της απασχόλησης αυξάνεται. Η κατάσταση του 2019 μοιάζει αρκετά με εκείνη του 2013: Μόνο 1 στους 10 νέους έβρισκε δουλειά μέσα σε έως δύο μήνες, πιθανόν βέβαια για διαφορετικούς λόγους.

Οι νέοι και οι γονείς τους

Οι Έλληνες νέοι φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με τους γονείς τους (είτε δηλαδή επηρεάστηκαν από αυτούς, είτε πιθανόν τους επηρέασαν) σε τρία βασικά κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται επίσης με την εργασία. Οι άνεργοι νέοι ήταν πιο πιθανό να ταυτίζονται με τους γονείς τους στην άποψή τους για την κρατική παρέμβαση απέναντι στις ανισότητες εισοδήματος. Είναι δηλαδή πιο πιθανό να δηλώνουν παρόμοια με τους γονείς τους, ότι συμφωνούν ή διαφωνούν με την άποψη ότι “η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα ώστε να μειώσει τις εισοδηματικές ανισότητες”.

Αντίστοιχα, όλοι οι νέοι (αλλά οι άνεργοι πολύ περισσότερο) ήταν πιο πιθανό να ταυτίζονται με τους γονείς τους στην άποψη ότι “για να είναι μια κοινωνία δίκαιη, οι διαφορές στο επίπεδο διαβίωσης θα πρέπει να είναι μικρές”. Οι γονείς που συμφωνούσαν με αυτή την άποψη είχαν παιδιά που επίσης συμφωνούσαν -και το αντίθετο. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι νέοι ήταν πιο πιθανό να ταυτίζονται με τους γονείς τους στην άποψή τους για την αξιοκρατία, δηλαδή να συμφωνούν ή να διαφωνούν με την άποψη ότι “αυτοί που έχουν καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια και έχουν περισσότερα ταλέντα θα πρέπει να αμείβονται περισσότερο”.

Αντίθετα, και στις τρεις περιπτώσεις, το αν ο νέος που απαντάει είναι άνεργος ή όχι, δεν φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην απάντηση που δίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να συμπεράνει κάποιος π.χ. ότι οι άνεργοι νέοι ζητούν περισσότερα μέτρα για τις ανισότητες ή ότι οι εργαζόμενοι νέοι πιστεύουν περισσότερο στην αξιοκρατία.

Οι Έλληνες άνεργοι νέοι τείνουν να ταυτίζονται περισσότερο με τους γονείς τους στο αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τις απόψεις ότι “Για να αναπτύξεις τα ταλέντα σου πρέπει να έχεις μια δουλειά”, “Όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε ένα ελάχιστο εισόδημα ακόμα κι αν δεν εργάζονται” και “Η δουλειά του άνδρα είναι να κερδίζει χρήματα και της γυναίκας να προσέχει το σπίτι”.