Εγκύκλιος: Αναγνώριση χρόνου έμμισθης προϋπηρεσίας στο εξωτερικό ως χρόνου ειδικότητας

28-08-2023

Εγκύκλιο αναφορικά με την αναγνώριση χρόνου έμμισθης προϋπηρεσίας στο εξωτερικό ως χρόνου ειδικότητας, εξέδωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την αναγνώριση χρόνου έμμισθης προϋπηρεσίας στο εξωτερικό ως χρόνου ειδικότητας, γίνεται  δεκτό  ότι  ειδικευμένοι  ιατροί,  που  έχουν λάβει  τίτλο  ειδικότητας  σε  Χώρες  εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  υψηλό  επίπεδο  Ιατρικής  Εκπαίδευσης  και  συγκεκριμένα,

Η.Π.Α., Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική και Ελβετία, δύνανται να λάβουν τίτλο ειδικότητας στη Χώρα μας κατόπιν εξετάσεων, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν για  αναγνώριση βεβαίωση έμμισθης  προϋπηρεσίας στις ως άνω χώρες στην αντίστοιχη ειδικότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο που υπολείπεται, ώστε να συμπληρωθεί το διάστημα της ειδικότητας όπως έχει θεσμοθετηθεί στη Χώρα μας.