Εγκύκλιος: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων

16-12-2022

Eγκύκλιο για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τόσο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, όσο και της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των συνταγών αντιρετροϊκών φαρμάκων και των παραπεμπτικών των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης καθώς των συνταγών προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής μετά από πιθανή έκθεση στην HV λοίμωξη, έχει οριστεί η 01η/02/2023.

Έως την ημερομηνία αυτή, η υποχρεωτική δήλωση κρούσματος HIV λοίμωξης προς τον ΕΟΔΥ θα διενεργείται κανονικά, και ο ΕΟΔΥ θα χορηγεί το προβλεπόμενο Κωδικό Ασθενή. Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά το άνω διάστημα (έως την 1η/02/2023) ο θεράπων ιατρός χρειαστεί τον Κωδικό Ασθενή, επειδή ο ίδιος ή ο ασθενής δεν θα τον έχει διαθέσιμο, θα δύναται να επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΥ και να τον ανακτήσει.

Σημειώνεται ότι από τις 30/11/2022, δηλαδή από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της ΥΑ, καταργείται η αρμοδιότητα του ΕΟΔΥ να εγκρίνει το θεραπευτικό σχήμα, αρχικό, επαναληπτικό ή τροποποιητικό που επιλέγει για κάθε ασθενή με HIV λοίμωξη ο θεράπων ιατρός του. Συνεπώς, η συνταγογράφηση αντιρετροϊκών φαρμάκων, καθώς των συνταγών προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής μετά από πιθανή έκθεση στην HIV λοίμωξη θα διενεργείται ακριβώς όπως και σήμερα από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι θα σημειώνουν επί των συνταγών, προς διευκόλυνση του Ι.Φ.Ε.Τ., εάν αυτή αφορά σε νέο ασθενή ή σε παλαιό ασθενή με επαναλαμβανόμενη ή τροποποιητική αγωγή και τα αντιρετροϊκά φάρμακα θα χορηγούνται στους ασθενείς μόνο με τη συνταγή, χωρίς έγκριση του ΕΟΔΥ.

Έως την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, των συνταγών αντιρετροϊκών φαρμάκων και των παραπεμπτικών των εργαστηριακών εξετάσεων, δηλαδή έως την 1η/02/2023, τα νοσοκομειακά φαρμακεία να υποβάλουν αντίγραφα των συνταγών απευθείας στον ΙΦΕΤ, που διανέμει ανωνυμοποιημένες τις παραγγελίες στις φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες παραδίδουν τα φάρμακα σε νοσοκομειακή τιμή απ’ ευθείας στα νοσοκομειακά φαρμακεία.

Επίσης, έως την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η συνταγογράφηση των παραπεμπτικών των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης εξακολουθεί να γίνεται με τον ίδιο τρόπο στο πλαίσιο των ισχυουσών προγραμματικών συμβάσεων.