Εκπνέει η προθεσμία στα διαγνωστικά για αλλαγές στα μηνιαία όρια δαπάνης

26-12-2016

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία των συμβεβλημένων παρόχων διαγνωστικών εξετάσεων / ιατρικών πράξεων για διορθώσεις στα ανώτατα μηνιαία όρια δαπάνης που τους έχουν επιβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους του. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, «δεδομένου ότι έχουν παρέλθει  δύο μήνες  από την ενημέρωση όλων των συμβεβλημένων παρόχων διαγνωστικών εξετάσεων/ιατρικών πράξεων σχετικά με τα  ανώτατα  μηνιαία όρια δαπάνης έτους 2014 που προέκυψαν από την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.  Υ9/οικ.70521/14-08-2014  υπουργικής  απόφασης, χρονικό διάστημα που θεωρούμε επαρκές προκειμένου να κατατεθούν αιτήματα επανεξέτασης ή αιτήσεις θεραπείας επί των ορίων που σας ανακοινώθηκαν, σας γνωρίζουμε ότι από αύριο 12-02-2015 η Υπηρεσία δεν θα δέχεται αιτήματα  που αφορούν τον πανακαθορισμό των  ανώτατων μηνιαίων ορίων δαπάνης έτους 2014».