Εκτός προγράμματος προμηθειών και φαρμάκων τα βιο-ομοειδή

26-12-2016

Εκτός Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας για το 2014, μένουν τα βιο-ομοειδή φαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με εγκύκλιο της γενικής γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Χριστίνας Παπανικολάου. Σε περίπτωση, μάλιστα, που έχει δρομολογηθεί διαγωνιστική διαδικασία που αφορά σε βιο-ομοειδή ιδιοσκευάσματα, ματαιώνεται.

Στην εγκύκλιο, η κ. Παπανικολάου εφιστά την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους για τη συνταγογράφηση των βιολογικών προϊόντων, να τηρούνται τα όσα ορίζονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους, ήτοι τις εγκεκριμένες ενδείξεις και το εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα. 

 Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι:

 * Τα  βιο-ομοειδή προϊόντα δεν είναι γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και δεν ενδείκνυται η αυτόματη υποκατάσταση πρωτοτύπων από βιο-ομοειδή, είτε βιο-ομοειδών είτε από άλλα βιο-ομοειδή.

 * Τα  βιο-ομοειδή προϊόντα δεν είναι πανομοιότυπα  ή ταυτόσημα με τα βιολογικά προϊόντα αναφοράς, καθώς δεν ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία παραγωγής.

 * Συστήνεται η  συνταγογράφηση τόσο των βιολογικών προϊόντων αναφοράς όσο και των βιο-ομοειδών φαρμακευτικών προϊόντων να γίνεται με την εμπορική τους ονομασία, προκειμένου να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος της ασφάλειας του ασθενή που λαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα.

* Στο Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) Π.Π.Υ.Φ.Υ του έτους 2014 δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν βιο-ομοειδή φαρμακευτικά προϊόντα. Η ίδια διευκρίνιση αφορά  και τους διαγωνισμούς παρελθόντων ετών οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει δρομολογηθεί διαγωνιστική διαδικασία που αφορά σε βιο-ομοειδή ιδιοσκευάσματα, ματαιώνεται. Ο κατάλογος με τα βιο-ομοειδή σκευάσματα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eof.gr/assets/BIOSIMILARS.doc

 * Δεν συστήνεται η ανταλλαξιμότητα των βιολογικών προϊόντων μεταξύ τους είτε πρόκειται για πρωτότυπα είτε για βιο-ομοειδή.