Έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία από τον ΕΦΕΤ

06-09-2019

Ελέγχους στα Σχολικά Κυλικεία της ελληνικής επικράτειας ξεκινούν κλιμάκια του Ε.Φ.Ε.Τ., με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, με επείγον σήμα του ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζητά από τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους μαθητές προϊόντων από τα Σχολικά Κυλικεία, τα Νηπιαγωγεία και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Όπως αναφέρει ο Φορέας «λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού, όσο και τα ευρήματα από τις επιθεωρήσεις των προηγούμενων ετών, οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν». Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο των Σχολικών Κυλικείων όσον αφορά την τήρηση των υγειονομικών συνθηκών και τα είδη που μπορούν να τίθενται προς πώληση στα σχολεία.