ΕΛΣΤΑΤ: Ένας στους δύο Έλληνες χωρίς διακοπές το 2018

08-08-2019

Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές ενώ δύο στους τρεις ….προνομιούχους φιλοξενήθηκαν δωρεάν σε φίλους και συγγενείς. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος αναφοράς 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, παρατηρείται ότι, κατά το 2018, τα άτομα όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι ανήλθαν σε 4,8 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 7,9 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 7,6% και 6,0%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2017. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά το 2018 ανήλθε σε 79,1 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 2.491,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,4% και 19,9%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2017 .

Τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι κατά το έτος 2018 ανήλθαν σε 4,0 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 6,6 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 8,7% και 5,7%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2017. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ατόμων αυτών κατά το 2018 ανήλθε σε 68,0 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 2.299,6 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,5% και 20,0%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2017.

Από τα παραπάνω ταξίδια των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, το 96,2% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 3,8% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους .

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (4,4 εκατομμύρια ταξίδια) και, δευτερευόντως, με θαλάσσια μέσα (1,1 εκατομμύρια ταξίδια).

Το 60,9% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, κυρίως ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες και καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους. Τα εν λόγω ταξίδια αντιστοιχούν στο 78,9% του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων.

Για τα προσωπικά ταξίδια με διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (39,1% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος, σε ποσοστό 64,7%, ήταν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα παρουσίασαν αύξηση κατά 15,5% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 16,5%, κατά το έτος 2018 σε σχέση με το 2017 .