Εμβόλιο covid-19: πώς ο εμβολιασμός και η άυλη συνταγογράφηση οδηγούν σε ραντεβού… με τον οικογενειακό γιατρό

15-01-2021

Αλλαγές στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προωθεί το υπουργείο Υγείας με στόχο να διευκολύνει αλλά κυρίως να κινητοποιήσει τους πολίτες να εγγραφούν στον οικογενειακό ιατρό. Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, μετά την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης που πραγματοποιείται πλέον συστηματικά λόγω του εμβολιασμού για Covid-19 του πληθυσμού της χώρας, το επόμενο χρονικό διάστημα το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα προσαρμοστεί ως προς τα εξής:

για όσους λήπτες υπηρεσιών υγείας δεν έχουν εγγραφεί έως σήμερα σε οικογενειακό ιατρό, θα εμφανίζεται, κατά την επίσκεψή τους στους οικογενειακούς ιατρούς των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας ΠΦΥ και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακούς ιατρούς, πριν την ολοκλήρωση της συνταγογράφησης, αναδυόμενο μήνυμα (Pop Up) με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Ο ασθενής δεν έχει εγγραφεί ακόμα σε οικογενειακό ιατρό. Παρακαλούμε ενημερώστε τον σχετικά και εφόσον επιθυμεί να έχει εσάς ως οικογενειακό ιατρό, μπορείτε να τον εγγράψετε άμεσα στον πληθυσμό ευθύνης σας, επιλέγοντας τον σύνδεσμο ….». Στο πλαίσιο αυτό, ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Θεμιστοκλέους καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς «με σκοπό την άμεση και έγκαιρη ενεργοποίηση των οικογενειακών ιατρών για την εγγραφή του πληθυσμού», για τη σχετική ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς τους.