Εν αμφίβολω η ισότιμη πρόσβαση και βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας

26-12-2016

Μέτρα για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και τη ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στη υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να λάβει άμεσα η Ευρώπη, όπως προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Νοσοκομείων. Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. – πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 – της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων UEHP, στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών.

Την συνεδρίαση απασχόλησαν οργανωτικά θέματα, η επικείμενη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας, η συμμετοχή σε Επιτροπές της Ε.Ε και έγινε παρουσίαση μελέτης για τον ρόλο και τη βιωσιμότητα των Ιδιωτικών Κλινικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνεδρίαση τονίστηκε ότι η Ευρώπη δεν έχει ένα σύστημα υγείας αλλά πολλά. Με αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας σε όλη την Ευρώπη ο εντοπισμός και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών φαίνεται να είναι ένας εποικοδομητικός δρόμος προς τα εμπρός, ίσως ακόμη και ο καλύτερος, υπό το πρίσμα της ανάγκης για βελτίωση της απόδοσης τα προσεχή έτη, υπογραμμίστηκε στη συνεδρίαση.

Και κατέληξαν: «εάν η Ευρώπη θέλει να αποφύγει να διαλύσει τα καθολικά συστήματα υγείας και τις αρχές της ισότητας στην πρόσβαση θα είναι απαραίτητο να ξεκινήσει εστιάζοντας στην αξία της υγείας ορίζοντας την τιμή διαιρώντας τα αποτελέσματα με το κόστος, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα. Σε αυτό το νέο τοπίο με την συμπίεση των δαπανών για την υγεία θα πρέπει να εξετασθεί ο ρόλος των Ιδιωτικών Κλινικών και φυσικά η βιωσιμότητά τους».