ΕΟΦ: Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διοργάνωσης των επιστημονικών εκδηλώσεων

23-01-2020

Στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των επιστημονικών εκδηλώσεων, προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό, με ανακοίνωσή του προς όλους τους ενδιαφερόμενους, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενόψει εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου επιστημονικών εκδηλώσεων.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση ο ΕΟΦ τονίζει ότι «εκσυγχρονίζει και αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις επιστημονικές εκδηλώσεις και προσκαλούνται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, Κρατικοί Φορείς, Επιστημονικά Σωματεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, καθώς και Μη Κερδοσκοπικά Επιστημονικά Ιδρύματα, Σύλλογοι Υγειονομικών Επιστημόνων, Επιστημονικές Ενώσεις κάθε νομικής μορφής Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ιδιωτικά Θεραπευτήρια και Εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ να υποβάλουν τις προτάσεις τους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Δημήτριος Φιλίππου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά – στη διεύθυνση [email protected] – έως και την 14η Φεβρουαρίου 2020.