ΕΟΦ: Σεμινάρια για την κλινική έρευνα με φάρμακα ανθρώπινης χρήσης

26-12-2016

Την έναρξη τακτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αντικείμενο την κλινική έρευνα με φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ανακοίνωσε ο ΕΟΦ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες διεξαγωγής κλινικής δοκιμής σε ερευνητικά κέντρα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. 

Η σειρά αυτών των σεμιναρίων εστιάζει στην εισαγωγή στους Κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής και στις πρακτικές πτυχές που αφορούν στην έγκριση, τροποποίηση και διαχείριση μιας κλινικής δοκιμής. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε : 

Κύριους Ερευνητές κέντρων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

 Μέλη ερευνητικών ομάδων ( Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, άλλες ειδικότητες) 

Μέλη Επιστημονικών Επιτροπών/Επιτροπών Δεοντολογίας 

Μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την κλινική έρευνα 

Τα σεμινάρια οργανώνονται από το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών και θα διεξάγονται στην αίθουσα Καββαδίας – Καζάζης στον ΕΟΦ (Μεσογείων 284). Το αναλυτικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και το εκπαιδευτικό υλικό θα σταλούν στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά. 

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν ερωτήματα και θέματα προς συζήτηση, σχετικά με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, εκ των προτέρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]