ΕΟΠΥΥ: Αποζημίωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

χέρια ηλικιωμένου άνδρα που έχει αρθρίτιδα
24-05-2023

Οδηγίες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν οι συμβεβλημένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων προκειμένου να αποζημιωθούν εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Συγκεκριμένα, μέχρι να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υποβολή των αιτούμενων αποζημιώσεων των δομών, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού, τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εκάστοτε δομή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού, στην οποία αναγράφεται η κατάσταση της υγείας του και αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε δομή κλειστής φροντίδας, (κατά την πρώτη εκκαθάριση).

Δημόσια έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ωφελούμενου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης), (κατά την πρώτη εκκαθάριση).

Για κάθε εφεξής ωφελούμενο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. ετησίως «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Υπόχρεου» (εκκαθαριστικό).

Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό (ανά μηνιαία υποβολή).

Παρουσιολόγιο υπό την μορφή πίνακα, όπου αναφέρονται ανά ωφελούμενο τα ταυτοποιητικά του στοιχεία, ημερομηνία εισαγωγής, το χρονικό διάστημα για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα, το χρονικό διάστημα που διανυκτέρευσε εκτός δομής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του σε νοσοκομείο και η κατηγορία στην οποία υπάγεται, (ανά μηνιαία υποβολή).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μηνιαία βάση και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορά η αιτούμενη δαπάνη. Στο εξωτερικό του φακέλου ή του κιβωτίου με το οποίο θα αποστέλνονται τα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της δομής, το ΑΦΜ αυτής και ο μήνας υποβαλλόμενης δαπάνης που αφορά.

Μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος για την υποβολή των δαπανών, σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, είναι απαραίτητη η ένταξη (με ευθύνη των Μ.Φ.Η.) των χειρόγραφων υποβολών στο πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν με νεότερο έγγραφο του Οργανισμού.