ΕΟΠΥΥ: Φυσικοθεραπευτήρια και Διαγνωστικά Κέντρα να κάνουν άμεσα συμβάσεις με ελεγκτικές εταιρείες

26-12-2016

Να προχωρήσουν άμεσα σε συμβάσεις με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες καλεί ο ΕΟΠΥΥ γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και φυσικοθεραπευτήρια για τα περιστατικά που κατάθεσαν το 2013. Οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες (ΙΕΕ) θα αναλάβουν τον ιατρικό – κλινικό έλεγχοι των περιστατικών, που κατέθεσαν προς αποζημίωση οι συγκεκριμένοι Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (ΠΥΥ) στον ΕΟΠΥΥ. Αντίθετα, η διεκπεραίωση του ελέγχου των εντύπων παραστατικών και της εκκαθάρισης των λογαριασμών του 2013 θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

Σε επιστολή του προς τους παρόχους υγείας, ο ΕΟΠΥΥ τους καλεί «να προχωρήσουν άμεσα σε σύναψη σύμβασης  με μία  ΙΕΕ  της επιλογής τους  ή και  μόνο  με μια από τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ιατρικού – κλινικού ελέγχου  και συγκεκριμένα με τις εξής:

TOTAL CARE NETWORK A.E, ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING  ΑΕ, MEDNET HELLAS A.E (τηλ: 210 9307900), για την υλοποίηση μόνο των ιατρικών – κλινικών ελέγχων των περιστατικών που

κατέθεσαν το 2013».