ΕΟΠΥΥ: Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις σχεδόν για όλες τις παροχές

26-12-2016

Διευρύνεται η λίστα των παροχών του ΕΟΠΥΥ για τις οποίες απαιτούνται ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για την αποζημίωση τους από τον Οργανισμό. Πλέον όλοι οι ιατροί έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις. 

Ήδη, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων, Οπτικών, Αναπνευστικών, Ορθοπαιδικών, Ακουστικών, Επιθεμάτων Κατακλίσεων, Οστομικών ειδών, Καθετήρων, Διαφόρων Αναλωσίμων ειδών. Από σήμερα δύναται να εκδίδονται και ηλεκτρονικές Γνωματεύσεις και για Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής και Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό. 

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική Γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη Ιατρική Γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα. Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.