ΕΟΠΥΥ: Νέοι κόφτες στη συνταγογράφηση με τη σφραγίδα του 4ου μνημονίου

26-06-2017

Νέοι «κόφτες» στη συνταγογράφηση των ιατρών ενεργοποιεί τις επόμενες ημέρες ο ΕΟΠΥΥ για την παρακολούθηση των συνταγών φαρμάκων που χορηγούνται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού. Στόχος της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι να περιορίσει φαινόμενα «ανορθολογικής» συνταγογράφησης και να ελεγχθεί η φαρμακευτική δαπάνη και κυρίως ο όγκος των συνταγών που στα χρόνια της κρίσης έχει αυξηθεί από περίπου 5 εκατομμύρια συνταγές φαρμάκων τον μήνα που εκδίδονταν το 2011, σε περίπου 6 εκατομμύρια συνταγές τον μήνα σήμερα.

Οι ιατροί που συνταγογραφούν θα αξιολογούνται εφεξής για το σύνολο της συνταγογραφικής τους συμπεριφοράς, από τον αριθμό των συνταγών που γράφουν συνολικά και ανά ασφαλισμένο, το μέσο κόστος των συνταγών που εκδίδουν, το πόσο γρήγορα «υιοθετούν» νέα –και σχεδόν πάντα πιο ακριβά– φάρμακα, έως και τις «προτιμήσεις τους» σε συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες. Η συνταγογραφική τους συμπεριφορά θα συγκρίνεται με αυτή των γιατρών της ίδιας ειδικότητας για κάθε κριτήριο ξεχωριστά και όσοι βρίσκονται στο «TOP 1%» με τις υψηλότερες επιδόσεις θα καλούνται από τον ΕΟΠΥΥ να τεκμηριώσουν τη συμπεριφορά τους.

Σημειώνεται ότι η νέα διαδικασία ελέγχου προβλέπεται στον πρόσφατο νόμο για το 4ο μνημόνιο, και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογείται κάθε γιατρός σε μηνιαία βάση είναι τα εξής:

  1. Ο αριθμός των συνταγών που εκδίδει.
  2. Ο μέσος αριθμός συνταγών ανά ασφαλισμένο.
  3. Η μέση δαπάνη ανά συνταγή.
  4. Το ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών.
  5. Το ποσοστό συνταγογράφησης ανά δραστική ουσία για τις δέκα πρώτες δραστικές που συνταγογραφεί.
  6. Το ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα για τις πρώτες δέκα που συνταγογραφεί.
  7. Το ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας.
  8. Το ποσοστό των φαρμάκων που γράφει σε ασφαλισμένους ανά φαρμακευτική εταιρεία.
  9. Το ποσοστό δαπάνης των πέντε πιο «δαπανηρών» ασφαλισμένων του.

10.Το ποσοστό συνταγών του γιατρού που εκτελούνται ανά φαρμακείο.

Ανάλογη διαδικασία ελέγχου προβλέπεται και για τα ιδιωτικά φαρμακεία τα οποία θα «παρακολουθούνται» για τη σχέση τους με συγκεκριμένους γιατρούς και φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και το ποσοστό των γενοσήμων που διαθέτουν στους ασφαλισμένους.