ΕΟΠΥΥ προς Διαγνωστικά: Υπογράψτε συμβάσεις με ελεγκτικές εταιρείες για να πληρωθείτε

26-12-2016

Συμβάσεις με ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες θα πρέπει να υπογράψουν άμεσα τα διαγνωστικά κέντρα, προκείμενου να εξοφληθούν για τις υπηρεσίες που παρείχαν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ το 2013. Τα διαγνωστικά κέντρα μπορούν να επιλέξουν μία από τις τέσσερις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (ΙΕΕ) τις οποίες έχει εγκρίνει το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ μετά από εισήγηση της επιτροπής Βέλτιστης Πρακτικής. 

Υπογραμμίζεται ότι για την εξόφληση από τον ΕΟΠΥΥ των οφειλομένων ποσών στους παρόχους που αφορούν στο έτος 2013 και ενδεχομένως για την απρόσκοπτη πληρωμή της προκαταβολής των τρεχουσών οφειλών έτους 2014, πρέπει τα διαγνωστικά κέντρα να σπεύσουν να υπογράψουν σύμβαση με μία από τις ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ο έλεγχος. 

Η ΙΕΕ θα διενεργήσει τον ειδικό κλινικό/ιατρικό έλεγχο των έντυπων και ηλεκτρονικών παραπεμπτικών που έχουν υποβάλλει οι πάροχοι στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων αφού διαπραγματεύτηκε και με τις τέσσερις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, συμπιέζοντας τις απαιτήσεις τους και τους όρους προκαταβολής και πληρωμής τους, έχει κοινοποιήσει τις προσφορές τους με ανάρτηση στον ιστότοπο του Συνδέσμου, ώστε κάθε διαγνωστικό κέντρο να επιλέξει με δικά του κριτήρια την ΙΕΕ που προτιμά και να διαπραγματευτεί ενδεχομένως ακόμη καλύτερους όρους από αυτούς που έχει πετύχει ο Σύνδεσμος.