ΕΟΠΥΥ: Σε μηνιαία βάση ο υπολογισμός του rebate για όλους τους συμβεβλημένους παρόχους

26-12-2016

OLοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός της διαδικασίας υπολογισμού του rebate από τον ΕΟΠΥΥ.  Όπως ενημερώνει ο ΕΟΠΥΥ η νέα διαδικασία θα γίνεται πλέον σε μηνιαία βάση και εφαρμόζεται στο σύνολο των συμβεβλημένων παρόχων για τους οποίους προβλέπεται rebate.

Σύμφωνα με το νέο πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη: «Το νέο σύστημα υπολογισμού του rebate σε μηνιαία βάση, είναι καλύτερο για όλους. Είναι άμεσο και πιο εύκολο να ελεγχθεί. Επίσης δίνει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού  στον ΕΟΠΥΥ και στους παρόχους με αποτέλεσμα μια αποδοτικότερη συνεργασία, που τελικά θα φέρει καλύτερες υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες».