ΕΟΠΥΥ: «Τελεσίγραφο» στους παρόχους να επικαιροποιήσουν τις δηλώσεις των 3 χαμηλότερων τιμών σε χώρες της Ε.Ε. για αποζημιούμενα προϊόντα

16-11-2022

Προθεσμία μέχρι 30 Νοεμβρίου έχουν οι πάροχοι υγειονομικού υλικού και ιατρικών προϊόντων  προκειμένου να επικαιροποιήσουν τις τιμές για τα αποζημιούμενα προϊόντά τους, προς τον ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, με βάση το νόμο προβλέπεται ότι: «Σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ ετησίως, δηλώνονται οι τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του συγκεκριμένου είδους (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή διατροφικό σκεύασμα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και θεραπευτικών μέσων), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμή αποζημίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης…».

Προβλέπεται επίσης ότι: «Ο ΕΟΠΥΥ διασυνδέεται με ευρωπαϊκά δίκτυα τιμολόγησης και αποζημίωσης και ευρωπαϊκούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα καθορισμού αποζημίωσης». Ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη διασυνδεθεί με τα ευρωπαϊκά Εθνικά Σημεία Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης ΕΕ/ΕΟΧ, αξιοποιώντας τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας και προκειμένου με τη διαμεσολάβησή τους, να αντλήσει πληροφορίες από τους εκάστοτε αρμόδιους εθνικούς φορείς και να πληροφορηθεί για τιμές αποζημίωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Με βάση τα παραπάνω και επειδή έως σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί σε συστηματική βάση η πρόβλεψη του νόμου για ετήσια επικαιροποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων των 3 χαμηλότερων τιμών σε χώρες της Ε.Ε. και με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη αντληθεί από το Εθνικό Σημείο Επαφής, καλούνται οι εισαγωγείς/κατασκευαστές/διανομείς των παρακάτω κατηγοριών του Μητρώου αποζημιούμενων προϊόντων να επικαιροποιήσουν άμεσα (μέχρι 30/11/2022) τις υπεύθυνες δηλώσεις των 3 χαμηλότερων τιμών σε χώρες της Ε.Ε.», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο ΕΟΠΥΥ. Σε πρώτη φάση, η απόφαση αφορά τις εξής κατηγορίες μητρώου:

Σακχαρώδης Διαβήτης – Αντλία Ινσουλίνης.

Διαβητολογικό υλικό.

Αναλώσιμες συσκευές ΧΜΘ.

Αναλώσιμες υποδόριες συσκευές αναλγησίας.

Νάρθηκας Θωρακό-οσφυικός με ζώνη και ιμάντες σταθεροποίησης κορμού.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και παράλληλα θα συμπληρώνονται στο πεδίο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 3 ΤΙΜΩΝ» του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ. Με νεότερες ανακοινώσεις θα αναζητηθούν οι επικαιροποιήσεις των υπεύθυνων δηλώσεων και των υπόλοιπων κατηγοριών του Μητρώου.