‘Εως και 40% το νέο κλιμακούμενο rebate, για νοσηλεία και διαγνωστικές

26-12-2016

Υποχρεωτική έκπτωση έως και 40% περιλαμβάνει το νέο κλιμακούμενο ποσοστό (rebate) επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους. Συγκεκριμένα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Πολάκη υπολογίζεται το ποσό επιστροφής (rebate) επί του συνόλου της αξίας των δαπανών που ο πάροχος υποβάλλει ηλεκτρονικά προς τον ΕΟΠΥΥ, για κάθε μήνα. 

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2015 και εφαρμογή έως και το 2018. Πιο αναλυτικά: 

  • για τις υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών προβλέπεται 0% rebate  για μηναία δαπάνη έως 5.000 ευρώ. Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ το rebate  διαμορφώνεται σε 5%.
  • για υπηρεσίες κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας κλειστής περίθαλψης το rebate ορίζεται σε 0% για μηναία δαπάνη έως 50.000, 5% για δαπάνη από 50.000 – 100.000, 10% για δαπάνη από 100.000 – 200.000, 15% για 200.000 – 400.000 και 20% για ποσά από 400.000 και άνω.
  • Για υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών ψυχιατρικής το rebate διαμορφώνεται σε 0% για ποσά έως 20.000, 5% για ποσά από 20.000 – 30.000, 10% για ποσά από 30.000 – 40.000, 15% από 40.000 – 50.000, 20% από 50.000 – 60.000 και 25% για ποσά άνω των 60.000 το μήνα.
  • Για φορείς υποστήριξης αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το rebate είναι 0% για ποσά έως 5.000, 5% για ποσά από 5.000 – 20.000, 10% για ποσά 20.000 – 40.000, 15% από 40.000- 80.000 και 20% για 80.000 και άνω.
  • Για φορείς υποστήριξης αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το rebate ορίζεται σε 0% και 5% για μηναία ποσά έως 5.000 και από 5.000 – 20.000, αντίστοιχα. 

Για τους γιατρούς, το rebate  διαμορφώνεται σε ποσοστό 40% το μήνα για κάθε αυτοπαραπομπή. Για εκτέλεση παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί από άλλο γιατρό το ποσοστό επιστροφής καθορίζεται σε 0% για ποσά έως 1.000 ευρώ, 20% για ποσά από 1.000 – 2.000 ευρώ και 40% για ποσά από 2.000 ευρώ και άνω.

 Για φυσικοθεραπευτές, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης καθώς και υπηρεσίες κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας ανοιχτής περίθαλψης το rebate διαμορφώνεται σε 0%, 10%, 15%, 20% και 30% για ποσά έως 2.000 ευρώ, από 2.000 – 3.000 ευρώ, από 3.000 – 4.000 ευρώ, από 4.000 – 6.000 ευρώ, από 6.000 και άνω, αντίστοιχα.

 Τέλος, για τις υπηρεσίες μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης και μονάδων τεχνητού νεφρού, το ποσοστό rebate διαμορφώθηκε σε 0% για ποσά έως 5.000 ευρώ και σε 5% για ποσά από 5.000 ευρώ και άνω.