Επανορθωτική χειρουργική, η βάση της πλαστικής χειρουργικής

26-12-2016

Η πλαστική χειρουργική σαν ειδικότητα της ιατρικής πρόκυψε από την ανάγκη της χειρουργικής να αντιμετωπίσει τα τραύματα, τα εγκαύματα, τα δερματικά ελλείμματα από τις χειρουργικές εκτομές δερματικών όγκων και τις συγγενείς ανωμαλίες και δυσμορφίες στο σώμα και το πρόσωπο. Με την συνεχή εξέλιξη της επιστήμης η πλαστική χειρουργική απέκτησε οντότητα, ενώ χιλιάδες χειρουργικές τεχνικές αναπτύχθηκαν, ειδικές στην επανόρθωση τέτοιων προβλημάτων. Μελετήθηκε η αιμάτωση όλων των περιφερικών ιστών των μυών  και του δέρματος, η ανατομία και η φυσιολογία τους. Προοδευτικά αναπτύχθηκε η έννοια των κρημνών, δηλαδή τμημάτων του δέρματος, των οστών και των μυών με αυτόνομη αιμάτωση, που θα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο μέρος του σώματος ώστε να καλύψουν ελλείμματα ή ανάγκες που θα προέκυπταν από τραύμα, από χειρουργική εκτομή ή συγγενές έλλειμμα. Μελετήθηκε η ανατομία των άνω και κάτω άκρων, η λειτουργία τους, και τα προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της ζωής καθώς και τρόποι, που θα τα αποκαταστήσουν. Μελετήθηκε η ανατομία του προσώπου και η νεύρωσή του, το προσωπικό νεύρο και η επανόρθωσή του όταν αυτό θα προσβληθεί από όγκο ή τραύμα. Η ανατομία της μύτης, η λειτουργικότητά της και η φυσιολογία της αναπνοής επίσης διερευνήθηκαν για την σωστή χειρουργική της.  Μελετήθηκε η λειτουργία του μαστού, η αιμάτωσή του και η νεύρωσή του, και αναπτύχθηκαν τεχνικές για την επανόρθωσή του. Τέλος μελετήθηκε σε κυτταρικό επίπεδο η συμπεριφορά των αυτόλογων μοσχευμάτων, αλλά και των αλλομοσχευμάτων, όπως και των ξένων σωμάτων και αναπτύχθηκαν τεχνικές ασφαλείς και χρήσιμες στη πλαστική χειρουργική. Καθημερινά η ειδικότητα εμπλουτίζεται με καινούργιες γνώσεις σε μοριακό επίπεδο, όπως η χρησιμότητα των βλαστοκυττάρων, των μοσχευμάτων λίπους, και των παραγόντων του πλάσματος. Ο όγκος της γνώσης πολλαπλασιάστηκε και ο πλαστικός χειρουργός δικαίως  εκπαιδεύεται για έξι χρόνια και δεν είναι μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και ολοκληρωμένος αν δεν μετεκπαιδευτεί σε θέματα επανόρθωσης.

Η αισθητική χειρουργική έχει την ιδιαίτερη φιλοσοφία της αλλά στηρίζεται απόλυτα στις γνώσεις της επανορθωτικής χειρουργικής. Η ανατομία, η φυσιολογία και η λειτουργικότητα των ιστών  είναι γνώσεις που  θα πρέπει να κατέχει ο χειρουργός. Άγνοια ή πλημμελής γνώση θα αυξήσει τις επιπλοκές των αισθητικών επεμβάσεων του, έστω και αν κατέχει τη γνώση των ιδιαίτερων χειρουργικών τεχνικών.

Κοντολογίς η κορωνίδα της γνώσης της πλαστικής χειρουργικής είναι η επανορθωτική χειρουργική και αν θα θέλαμε η λαϊκίσουμε, η επανορθωτική χειρουργική είναι η Μαρία Κάλλας του τραγουδιού και η Μαντόνα η αισθητική χειρουργική έστω και αν τα στάδια τα γεμίζει η τελευταία.

Στρατής Γαβριήλ

Πλαστικός Χειρουργός

Diplomate of European Board of Plastic Surgery Ζαλοκώστα 4, Σύνταγμα

τηλ: 210 3600413-414  Fax: 210 3600415