Επεκτείνεται η λίστα παροχών του ΕΟΠΥΥ για τους πάσχοντες από Ανοσοανεπάρκειες

26-12-2016

Επεκτείνεται η λίστα παροχών του ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους τους. Με απόφαση του προέδρου του Οργανισμού κ. Σωτήρη Μπερσίμη, εγκρίθηκε η χορήγηση περισταλτικής αντλίας ογκομετρικού τύπου και των αναλωσίμων της, για την υποδόρια χορήγηση γ-σφαιρίνης, σε ασθενείς – ασφ/νους, πάσχοντες από Ανοσοανεπάρκειες, όπως Κοινή-Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια (Κ.Π.ΑΑ.) κ.α.,  πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς-. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση,  το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ  στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του ισχύοντα Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β’3054/18-11-2012), δηλαδή της αξιολόγησης της ένταξης νέων ειδών στα χορηγούμενα του ανωτέρω άρθρου,  αποφάσισε  την απόδοση δαπάνης για προμήθεια  ηλεκτρονικής περισταλτικής αντλίας γ-σφαιρίνης  (Μοναδικός κωδικός προϊόντος GMDM  13215)  σε ασθενείς  πάσχοντες από  ανοσοανεπάρκειες, όπως κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια κ.α., πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς, με κάλυψη της δαπάνης κατά 90%, καθώς και των αναλωσίμων αυτής (σετ έγχυσης φαρμάκου), τα οποία δεν δύναται να υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως.  

Σημειώνεται ότι για την απόδοση της σχετικής δαπάνης απαιτείται ηλεκτρονική γνωμάτευση  του θεράποντα ιατρού Κρατικού Νοσοκομείου, έγκριση ελεγκτή ιατρού καθώς και η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών δαπανών.