Επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών η λεύκανση εκτός οδοντιατρείου

16-03-2017

Πληθώρα παραβάσεων εντόπισε το Σώμα Επιθεωρητών υγείας και Πρόνοιας μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών οι οποίες δε διενεργούνται από οδοντιάτρους σε χώρο που δεν έχει άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου με τη χρήση υλικών που δεν ανήκουν σε ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά προϊόντα και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών.

Η έκθεση που συνέταξε το κλιμάκιο του ΣΕΥΠ, υιοθετεί πλήρως τις απόψεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λεύκανση δοντιών είναι οδοντιατρική πράξη και πρέπει να διενεργείται από οδοντίατρο και σε χώρο που έχει άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου. 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν της με αρ. πρωτ. 444/25.02.2016 αναφοράς του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής – Ο.Σ.Α. (αρ. πρωτ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 468/29.02.16), σχετικά με την πληροφόρηση του Ο.Σ.Α. από διαφημιστικές προβολές στο διαδίκτυο, για τη λειτουργία καταστήματος στην περιοχή της  Αττικής, με τον διακριτικό τίτλο και τη διαφημιστική προβολή των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών κοσμητικής λεύκανσης δοντιών.

Παράλληλα με την ανωτέρω αναφορά – καταγγελία του, ο Ο.Σ.Α. θέτει επίσης και τα κάτωθι θέματα: α) το θέμα της νομιμότητας της πώλησης και χρήσης σε τρίτους των λευκαντικών υλικών που δεν ανήκουν στα προϊόντα που μπορούν να κυκλοφορήσουν ευρέως, αφού-δεν ανήκουν στα ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά προϊόντα και β) το θέμα της χρήσης και του ορθού χειρισμού του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά τη συγκεκριμένη πράξη της λεύκανσης των δοντιών, δηλ. των λυχνιών λεύκανσης, γεγονός το οποίο δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου μετάδοσης λοιμωδών νόσων.