Επικίνδυνα για την υγεία, επιζήμια στη τσέπη τα ΜΗΣΥΦΑ εκτός φαρμακείων

26-12-2016

Θέση στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με τη διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ και εκτός φαρμακείων παίρνει η Πανελλήνια ένωση Φαρμακοβιομηχανίας έπειτα από την αποκάλυψη ότι πρόταση της ελληνικής κυβέρνσησης προς τους θεσμούς είναι η απελευθέρωση των καναλιών διάθεσής τους. Η ΠΕΦ δηλώνει αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας ότι αυτό  εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και εκτιμά οτι μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, οπότε θα είναι και σε βάρος της τσέπης του καταναλωτή.

Σύμφωνα εξάλλου με την ΠΕΦ, “η απελευθέρωση της πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα ευνοούσε τη δημιουργία συνθηκών χειραγώγησης της αγοράς από τα μεγάλα δίκτυα διανομής, γεγονός που θα οδηγούσε μεσοπρόθεσμα στην εξουδετέρωση του ανταγωνισμού, την αύξηση των τιμών και την περαιτέρω επιβάρυνση των ασθενών”.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει η ΠΕΦ,  η χώρα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο φαρμακείων, το οποίο εγγυάται την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζεται. Υπό την έννοια αυτή, η απελευθέρωση της πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. δεν θα προσέφερε κάτι περισσότερο στους ασθενείς, αφού οι ανάγκες ήδη καλύπτονται ικανοποιητικά.Μάλιστα το ενδεχόμενο πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από άλλα σημεία εκτός των φαρμακείων, εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, καθώς τα συγκεκριμένα σκευάσματα παρόλο που για την χορήγησή τους δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, δεν παύουν να αποτελούν φάρμακα των οποίων η διάθεση θα πρέπει να ελέγχεται. Κατ’ αναλογία της πάγιας θέσης της Π.Ε.Φ.. ότι κανένα συνταγογραφούμενο φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή, θεωρούμε ότι τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα πρέπει να χορηγούνται στο φαρμακείο από τον φαρμακοποιό.

 Η ΠΕΦ, δίνοντας χείρα βοηθείας προς τους φαρμακοποιούς που αγωνίζονται να παραμείνουν τα ΜΗΣΥΦΑ στα φαρμακεία με τα ίδια  επιχειρήματα, καλεί την  πολιτεία να αξιολογήσει τη σημασία του φαρμακείου ως βασικού πυλώνα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και στο πλαίσιο αυτό να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα που θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του Έλληνα φαρμακοποιού στο Σύστημα Υγείας.

Συμπληρωματικά, να σημειωθεί ότι και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει πάρει ξεκάθαρη θέση σχετικά με την παραμονή των ΜΗΣΥΦΑ στα φαρμακεία, χωρίς βέβαια αυτό από μόνο του να διασφαλίζει την παραμονή των ΜΗΣΥΦΑ στα φαρμακεία αφού η κυβέρνηση έχει ήδη προτείνει προς τους θεσμούς την απελευθέρωσή τους.