Επιρρεπή τα παιδιά στην ακτινοβολία των κινητών

26-12-2016

Οι επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι γνωστό ότι ανησυχούν τους επιστήμονες. Ιταλική έκθεση σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και τις συνέπειες που αυτή έχει στα παιδιά επιτείνει την ανησυχία. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.