Έρχεται αυτονόμηση των ΤΕΠ και ειδικότητα Επείγουσας Ιατρικής

26-12-2016

Η αυτονόμηση των ΤΕΠ και η στελέχωσή τους με γιατρούς εξειδικευμένους στην επείγουσα ιατρική θα είναι  η στρατηγική απάντηση του υπουργείου Υγείας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στη χώρα μας τα οποία έχουν οξυνθεί ακόμη περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και του τεράστιου ελλείμματος οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

 Προς την κατεύθυνση  αυτή θα κινηθεί το υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά την έναρξη του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επείγουσας Ιατρικής που έλαβε χώρα το σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζοντας τα ΤΕΠ ως το δίχτυ ασφαλείας του ΕΣΥ, επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων αποτελούν πραγματικό «πεδίο μάχης» με την αρρώστεια και την απειλή της ζωής , στο οποίο  δοκιμάζονται καθημερινά η αξιοπρέπεια και το αίσθημα ασφάλειας των ασθενών , οι αντοχές των γιατρών και των νοσηλευτών και η αξιοπιστία  της δημόσιας περίθαλψης. Η «πρώτη γραμμή άμυνας» του ΕΣΥ, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης προσέλευσης πολιτών για λόγους οικονομικής αδυναμίας και  των σοβαρών κενών σε προσωπικό, εξ’ αιτίας του τεράστιου ελλείμματος οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των γνωστών δυσλειτουργιών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων.

Το Υπουργείο Υγείας θα συνεργασθεί με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και την υπόλοιπη επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών που δημιουργεί η αυξανόμενη έλλειψη ειδικευομένων γιατρών στα νοσοκομεία της επαρχίας ενώ θα προωθήσει άμεσα την θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική.