Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Έλεγχοι για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

10-08-2022

Μπαράζ ελέγχων σε διακόσιες τριάντα πέντε (235) επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαλαμίνα και Σητεία με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, πραγματοποίησε η  Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με στελέχη της Ελληνικής και της Δημοτικής Αστυνομίας, τον Ιούλιο.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν δέκα τέσσερις (14) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 11.500€. Συγκεκριμένα:

Στον Δήμο Νέας Σμύρνης επιβλήθηκαν: τρία (3) πρόστιμα ύψους 3.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος. (1×000€ σε χώρο >100 τ.μ, 2×500€ σε χώρο <100 τ.μ)

Στον Δήμο Αθηναίων (Κολωνάκι) επιβλήθηκε: ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.

Στο Δήμο Περιστερίου επιβλήθηκαν: δύο (2) πρόστιμα ύψους 1.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (2×500€)

Στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού επιβλήθηκε: ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.

Στο Δήμο Κηφισιάς επιβλήθηκαν: δύο (2) πρόστιμα ύψους 1.000€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (2×500€)

Στον Δήμο Αθηναίων ( περιοχή Μετς) επιβλήθηκαν: ένα (1) πρόστιμο ύψους 2.000€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (χώρος >100 τ.μ.). Ένα (1) πρόστιμο ύψους 2.000€ σε υπεύθυνο διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ύπαρξη σταχτοδοχείων στον εσωτερικό του χώρο (χώρος >100 τ.μ.).

Στον Δήμο Σαλαμίνας επιβλήθηκαν: τρία (3) πρόστιμα ύψους 1.500€ σε υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (3×500€).