Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Μπαράζ» ελέγχων για την τήρηση των μέτρων – πρόστιμα και παραβάσεις

02-03-2021

Χιλιάδες παραβάσεις κατέγραψαν το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου οι ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Συνολικά διενεργήθηκαν 233.766 έλεγχοι και καταγράφηκαν 4.832 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.402.400€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε 6 επιχειρήσεις.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν σε:

Μη χρήση μάσκας (ποσοστό 20,7%)

Μη νόμιμη μετακίνηση (ποσοστό 74,2%)

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού

Έκδοση και χρήση ψευδών βεβαιώσεων μετακίνησης εργαζομένων

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 2 συλλήψεις και 2 πρόστιμα 3.000€ σε διοργανωτές ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ σε 73 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα (αίθουσα ψυχαγωγίας-μαζικής εστίασης), για εξυπηρέτηση και παραμονή πελατών εντός του καταστήματος. Επιπλέον 16 συνολικά παραβάσεις και πρόστιμο 300€ σε πελάτες του καταστήματος στο Δήμο Ιωαννίνων.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε 6 συμμετέχοντες, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε μεζεδοπωλείο. Εξυπηρετούσε 6 καθήμενους πελάτες σερβίροντας τους στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη 2 ατόμων και από 3.000€ πρόστιμο για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε 8 συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 29.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Τετραψήφιο 1520

Το 1520 δέχτηκε συνολικά 3.708 κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων. Όλες οι κλήσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της. Έμφαση δίνεται στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού.