Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Σύσταση για τον εμβολιασμό αγοριών και κοριτσιών έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων

31-03-2022

Νέα σύσταση για γενικό εμβολιασμό αγοριών και κοριτσιών έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, το ενδεικνυόμενο διάστημα εμβολιασμού και για τα δύο φύλα είναι η ηλικία 9 έως 11 ετών. Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός και για τα δύο φύλα δεν πραγματοποιηθεί στη συνιστώμενη ηλικία, μπορεί να γίνει αναπλήρωση (catch-up) του εμβολιασμού.

Το εμβόλιο HPV θα αποζημιώνεται πλήρως σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών μέχρι 31.12.2023. Ο περιορισμός στην αποζημίωση μετά τις 31.12.2023 δεν αφορά τις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προτείνει ως ηλικία έναρξης του εμβολιασμού έναντι του HPV τα 9 έτη με στόχο:

Τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ανοσολογικής απάντησης από τον εμβολιασμό και

Την κατά το δυνατό έγκαιρη προστασία από την έκθεση στον ιό HPV. Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός δεν διενεργηθεί στη συνιστώμενη ηλικία (9-11 ετών), η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή, εξέτασε το ζήτημα της επέκτασης του εμβολιασμού έναντι του HPV και στον πληθυσμό των αγοριών της χώρας και κατέληξε στην ανωτέρω γνωμοδότηση.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Στη χώρα μας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ήδη από το 2008 έχει συστήσει τον εμβολιασμό των γυναικών με τα υπάρχοντα εμβόλια έναντι του HPV, αρχικά στην ηλικία των 12-26 ετών και, εν συνεχεία, των κοριτσιών ηλικίας 11-18 ετών.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι δείκτες συμμετοχής των κοριτσιών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα έναντι του HPV στην Ελλάδα εμφανίζουν μια σχετική βελτίωση με την πάροδο των ετών, με το εμβόλιο να διενεργείται σε προοδευτικά μικρότερες ηλικίες, σύμφωνα και με τις διεθνείς συστάσεις και επιδιώξεις.

Ειδικότερα, με βάση ανάλυση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ αναφορικά με τα συνταγογραφούμενα εμβόλια έναντι του HPV για την περίοδο 2017-2021, η μέση εμβολιαστική κάλυψη στα κορίτσια εκτιμάται στο 55,4% για τις ηλικίες 11-18, και στο 43,8% για τις ηλικίες 11-14. Η συνηθέστερη ηλικία εμβολιασμού το έτος 2017 ήταν τα 13 έτη, ενώ το 2021 ήταν τα 12 έτη.

Παρατηρείται, επίσης, αύξηση της συχνότητας των διενεργούμενων εμβολίων στις ηλικίες των 11 και 12 ετών, στην περίοδο 2017-2021. Κατά τη χρονική περίοδο της πανδημίας Covid-19, 2020-2021, καταγράφηκε τάση μείωσης των συνολικών εμβολιασμών έναντι του HPV στα κορίτσια.

Σημειώνεται ότι οι δείκτες κάλυψης απέχουν από το ποσοστό το οποίο θέτει ως στόχο εμβολιασμού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έως το έτος 2030 (90% των κοριτσιών ηλικίας έως 15 ετών).