Φαρμακοποιοί: «ναι» στη χρήση γενοσήμων αλλά για …ελαφριές παθήσεις!

31-12-2019

Αν και εμπιστεύονται τα γενόσημα φάρμακα, οι φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ δεν συμφωνούν με την χρήση τους σε περιπτώσεις σοβαρών ή επικίνδυνων παθήσεων. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των φαρμακοποιών πιστεύει ότι η δραστικότητα, η ασφάλεια, αλλά και οι προδιαγραφές παρασκευής των γενοσήμων (74,1%, 63,5% και 66,4%, αντίστοιχα) είναι ανάλογες με αυτές των πρωτοτύπων. Ωστόσο, ποσοστό 59,6% θα προτιμούσε τη χρήση γενοσήμων φαρμάκων σε παθήσεις που δεν απειλούν άμεσα τη ζωή του ασθενή, ενώ το 60,6% πιστεύει ότι θα έπρεπε να αποφεύγεται η χρήση γενοσήμων φαρμάκων σε παθήσεις που μπορούν να επιφέρουν άμεση βλάβη / αναπηρία.

Τα παραπάνω στοιχεία για τις αντιλήψεις και τις απόψεις των φαρμακοποιών που εργάζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε πανελλαδικό επίπεδο, αναφορικά με την χρήση των γενοσήμων προκύπτουν από έρευνα των Ευαγγελία Αργυροπούλου (φαρμακοποιός ΕΟΠΥΥ), Παναγιώτη Θεοδώρου (συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΕΑΠ) και Μαγδαληνή – Αφροδίτη Χατζίκου (συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΕΑΠ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Μάρτιο του 2019 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Το 65% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά στην ικανότητα των ελληνικών αρχών για διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των γενόσημων φαρμάκων.

Το 59,6% πιστεύει ότι η αντικατάσταση των πρωτοτύπων φαρμάκων με γενόσημα στη βάση της δραστικής ουσίας πρέπει να γίνεται και από τους φαρμακοποιούς ενώ μόνο το 33,7% πιστεύει ότι η αντικατάσταση των πρωτοτύπων φαρμάκων με γενόσημα πρέπει να γίνεται μόνο από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, «οι φαρμακοποιοί φαίνεται να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα τα οποία θεωρούν βιοϊσοδύναμα, εν τούτοις στην πλειονότητά τους δεν συμφωνούν με την χρήση τους σε περιπτώσεις σοβαρών ή επικίνδυνων παθήσεων. Η απώλεια γενικότερης εμπιστοσύνης ως προς την ικανότητα διασφάλισης του υγειονομικού συστήματος, αλλά και ο υποβαθμισμένος ρόλος του φαρμακοποιού ως τελικού διαχειριστή στην περίπτωση των γενοσήμων επιδρούν αρνητικά ως παράγοντες για την υλοποίηση της πολιτικής προώθησής τους».