Γιατρός στη Λήμνο έκανε εφημερία για 30 ημέρες

26-12-2016

Εφημέρευε για τριάντα ολόκληρες μέρες αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο της Λήμνου. Ο γιατρός που είχε φτάσει στα όρια της σωματικής του αντοχής και φοβούμενος ότι αν συνεχισθεί η κατάσταση αυτή θα ήταν πιθανό εξαιτίας της σωματικής κόπωσης να κάνει κάποιο λάθος και να βλάψει ασθενή συνέταξε έγγραφη καταγγελία προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας Δημήτρη Βαρνάβα. Ο κος Βαρνάβας, με τη σειρά του ενημέρωσε τον Προϊστάμενο της Εισαγγελείας Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Η καταγγελία περιγράφει την κατάσταση αναφέροντας συγκεκριμένα:

‘Αξιότιμε κ. εισαγγελέα,

Με την ιδιότητα του προέδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, έγινα αποδέκτης καταγγελίας από τον κ. Δ. Σ. αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο Λήμνου.

Αποδέκτης της ίδιας καταγγελίας έχετε γίνει και εσείς.

Ο συγκεκριμένος γιατρός καταγγέλλει σκοπούμενη ενέργεια της διοίκησης, η οποία θα οδηγήσει ανθρώπους, που προσέρχονται στο νοσοκομείο Λήμνου, σε πιθανό θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες.

Και τούτο, διότι ο εν λόγω γιατρός που κατέχει την καίρια ειδικότητα του αναισθησιολόγου, έχει μείνει ο μοναδικός αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο και εξαναγκάσθηκε από τη διοίκηση να εφημερεύσει το μήνα Σεπτέμβριο 30 συνεχόμενες ημέρες, πράγμα που θα επαναληφθεί και το μήνα Οκτώβριο και θα συνεχιστεί εσαεί, εκτός φυσικά του πενθήμερου τακτικού ωραρίου του, που ανέρχεται σε 7 ώρες ημερησίως!

Είναι βιολογικώς αδύνατο ένας άνθρωπος να αντεπεξέλθει σε συνθήκες τέτοιας έντασης, χωρίς να διαπράξει ιατρικό λάθος, πράγμα που έχει αποδειχθεί από δεκάδες επιστημονικές μελέτες.

Τις μελέτες αυτές έλαβε υπόψη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατέληξε στην Οδηγία 93/104/ΕΚ (η οποία μαζί με την Οδηγία 2000/33/ΕΚ έχει κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ) για το μέγιστο χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας των γιατρών, τον οποίο ορίζει κατά μέγιστο στις 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, πράγμα που μεταφράζεται σε μία εφημερία την εβδομάδα, δηλαδή τέσσερις εφημερίες το μήνα.

Κι όμως, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε υπέρβαση κατά 750% !

Η Οδηγία αυτή έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 88/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 76/2005 και ισχύει σήμερα, την οποία έχει ερμηνεύσει αυθεντικά τόσο το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Λουξεμβούργου με σειρά Αποφάσεών του όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο με σειρά, επίσης Αποφάσεών του τόσο του Τμήματος Ι όσο και της Ολομελείας, ενώ έχει συμπεριληφθεί στην κλαδική συμφωνία της Ομοσπονδίας μας με το υπουργείο Υγείας, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 3754/2009, ο οποίος μεταβατικά προέβλεπε μέγιστο αριθμό εφημερίων τις 7, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος αριθμός προσλήψεων γιατρών, ώστε οι εφημερίες των γιατρών να προσαρμοστούν στο επίπεδο των τεσσάρων ανά μήνα.

Η μονομερής αθέτηση της κλαδικής συμφωνίας από το υπουργείο Υγείας και η επίκληση δημοσιονομικών προβλημάτων δεν είναι δυνατόν να οδηγούν την διοίκηση σε ενέργειες, όπως η προαναφερθείσα, ενέργειες που εξοντώνουν σωματικά και ψυχικά τους γιατρούς και έχουν ως πολύ πιθανή κατάληξη το θάνατο ανθρώπων που προσφεύγουν στα νοσοκομεία προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα υγείας, οξέα ή χρόνια.

Μάλιστα, στην περίπτωση της Λήμνου, οι ασθενείς δεν έχουν δυνατότητα επιλογής άλλου νοσοκομείου, ενώ η διακομιδή τους είναι χρονοβόρα και προβληματική.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα

Έχουμε την επιστημονικά τεκμηριωμένη πεποίθηση, πως ο εξαναγκασμός γιατρού σε αδιάκοπη εφημέρευση 30 ημερών το μήνα, συνιστά ευθέως προκαταρκτική πράξη τέλεσης εγκλήματος και συγκεκριμένα του εγκλήματος αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής ή/και βλάβης της υγείας ασθενούς.

Παρακαλούμε, λοιπόν, για τις δικές σας άμεσες ενέργειες’.

Βάννα Κεκάτου