Γιατρούς για τη στελέχωση του νοσοκομείου Σαντορίνης ζητά η ΑΕΜΥ ΑΕ

21-08-2017

Ιατρούς για τη στελέχωση του νοσοκομείου Σαντορίνης αναζητά η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), με πρόσκληση ενδιαφέροντας που ήδη βρίσκεται στον «αέρα». Συγκεκριμένα, η ΑΕΜΥ απευθύνει πρόσκληση για την  πρόσληψη  διευθυντών ιατρικών ειδικοτήτων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για τη στελέχωση του Γ Ν Θήρας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 29-8-2017 και ώρα 14:00 και οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από  επιτροπή. Οι θέσεις αφορούν την πρόσληψη:

  •  Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα
  • Διευθυντή ΤΕΠ – Γενικό Ιατρό (ελλείψει Παθολογίας)
  • Διευθυντή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρό Νεφρολογίας
  • Διευθυντή Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρό Μικροβιολογίας.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα ειδοποιηθούν σε ατομική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή/και sms (για το λόγο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να συμπληρωθούν με ιδιαίτερη προσοχή τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας από έκαστο υποψήφιο).

Κατόπιν της συνέντευξης, θα συνταχθούν από την επιτροπή πρακτικά, τα οποία θα περιλαμβάνουν πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και θα τεθούν υπόψη του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τελική επιλογή με απόφαση Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 08:00-14:00 στο τηλέφωνο 210.2420.059/210.24.20.000.