Γονίδια: Πως επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά μας

25-10-2018

Ο καθένας έχει μια πολιτική στάση. Μπορεί να είναι συντηρητικός ή φιλελεύθερος. Δεξιός ή αριστερός. Τώρα, μια νέα έρευνα δείχνει πως αυτή η πολιτική του τάση μπορεί να επηρεάζεται και από τα γονίδια του.

Η άποψη του Αριστοτέλη ότι η πολιτική δραστηριότητα οφείλεται σε αρχέγονο ένστικτο του ανθρώπου επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έρευνα, που υποδεικνύει ότι τα γονίδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο του San Diego της California, η επιθυμία να συμμετέχουμε ή να απέχουμε από την εκλογική διαδικασία συσχετίζεται με τα γονίδια. Η συγκεκριμένη μελέτη, με επικεφαλής τον πολιτικό επιστήμονα James Fowler, εξέτασε την εκλογική συμπεριφορά (πολιτική συμμετοχή – προσέλευση) ψηφοφόρων σε δίδυμα αδέρφια.

Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε 60% συσχέτιση γονιδίων και πολιτικής συμπεριφοράς, ενώ το υπόλοιπο 40% συσχέτιση με παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, η οικογενειακή κατάσταση, η εκπαίδευση, το εισόδημα, η πολιτική γνώση και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
Παρόμοια αποτελέσματα μελετών, που υποστηρίζουν την συσχέτιση γονιδίων και πολιτικών πεποιθήσεων, διεξήχθησαν από το Πανεπιστήμιο Park της Pennsylvania, καθώς και από το πανεπιστήμιο Rice στο Houston του Texas.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Πίεση: Καθορίζεται από τα γονίδια
Γονίδια: Πως καθορίζουν την ακαδημαϊκή μας πορεία