Γόρδιος δεσμός… οι φορολογικές δηλώσεις των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτών

26-12-2016

Την αποσύνδεση της σύγκρισης και της συμβατότητας των συνολικά εισπραχθέντων ποσών από τον ΕΟΠΥΥ από τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα χρήσης ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Οι φυσικοθεραπευτές “δείχνουν” ως μοναδική λύση την αποσύνδεση των ποσών, ώστε να διασφαλιστεί πως οι επαγγελματίες του κλάδου δεν θα βρεθούν να ελέγχονται  από την εφορία, εξαιτίας της περιπλοκότητας που αυτή τη στιγμή υπάρχει στο σύστημα δήλωσης των εισοδημάτων τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι, λανθασμένα, βάσει του αρθ. 8 του ν. 4172/2013 “Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του”. Κι αυτό διότι ειδικά για όσους παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ, όπως είναι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, πολλές φορές η θεμελίωση του δικαιώματος δεν ταυτίζεται με τον χρόνο είσπραξης.

Έτσι, όπως εξηγεί ο Πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Πέτρος Λυμπερίδης, παρά την έλλειψη συγχρονισμού, τα μέλη του ΠΣΦ καλούνται να προσκομίσουν στον Οργανισμό τιμολόγια με την κατάθεση των μηνιαίων υποβολών και όχι με την εκκαθάριση.

Ένα δεύτερο σημείο το οποίο καθιστά τις φορολογικές δηλώσεις των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών “σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες” είναι και η δυνατότητα συμψηφισμού από τον ΕΟΠΥΥ των rebate & clawback με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους (ν. 4172/2013).

Το μπέρδεμα

Οι δύο αυτοί νόμοι, τονίζει ο ΠΣΦ, είναι και η αιτία που στην ετήσια βεβαίωση παρακράτησης φόρου του ΕΟΠΥΥ για τις καταβαλλόμενες αμοιβές σε συμβεβλημένους παρόχους, περιλαμβάνονται και καταβαλλόμενα ποσά που έχουν φορολογηθεί το προηγούμενο έτος (2014) καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους σε επόμενη χρήση.

Επίσης, σχετίζονται και με το γεγονός ότι σε αυτές περιλαμβάνονται “εικονικές” πληρωμές για υποβολές μηνών που χρησιμοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ για να συμψηφιστεί το rebate & clawback (οι λεγόμενες επιστροφές λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού).

Τα μέλη του Συλλόγου κρούουν τον “κώδωνα του κινδύνου”, επισημαίνοντας πως τα καταβαλλόμενα ποσά για τον προσδιορισμό του παρακρατηθέντα φόρου και ο καταβαλλόμενος φόρος που “ανεβαίνουν” στο taxis υπολογίζονται και σαν έσοδα για το  2015! Κι αυτό, ενώ πάντα υπάρχει ο κίνδυνος αν στο taxis τα δηλωθέντα έσοδα υπολείπονται από τα συνολικά καταβαλλόμενα ποσά από τον ΕΟΠΥΥ, ο φορολογούμενος τελικά να κληθεί για έλεγχο.

“Η παραπάνω κατάσταση, περά από το ότι προκαλεί τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες ασφαλισμένους, έχει και σαν αποτέλεσμα την άνευ λόγου κατανάλωση εργατοωρών από τον πολύτιμο χρόνο των υπαλλήλων” υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυμπερίδης.

Ο ίδιος, δε, κάλεσε το υπουργείο οικονομικών να σκύψει επιτέλους στο πρόβλημα, έστω και την ύστατη στιγμή, τροποποιώντας άμεσα τον ν. 4172/2013, προκειμένου να επιτρέπεται η μεταφορά ανείσπρακτων αμοιβών, για να μην επιβαρύνονται αναίτια οι Φυσικοθεραπευτές με αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.