Γραφεία προστασίας ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία

26-12-2016

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη σύσταση γραφείων προστασίας δικαιωμάτων ασθενών, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών όπου ξεκίνησε την ομιλία του, με μία όπως είπε δύσκολη εξίσωση, που καλείται να επιλύσει το υπουργείο Υγείας και είναι η εξής:

 Τήρηση συμφωνηθέντων με τους δανειστές – δικαιότερη κατανομή βαρών -μέτρα ανακούφισης και κοινωνικής προστασίας + διαρθρωτικά μέτρα – μεταρρυθμίσεις  για την παραγωγική , θεσμική και πολιτική ανασυγκρότηση της χώρας .

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο μέτρο της καθολικής κάλυψης των ανασφάλιστων ως τομή στην πολιτική της Υγείας και εστίασε ως απάντηση στην κρίση του συστήματος Υγείας στη προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη με  στροφή στην ΠΦΥ –πρόληψη –προαγωγή υγείας και έμφαση στη Δημόσια Υγεία.

Για άλλη μια φορά ο κος Ξανθός επανάλαβε την στρατηγική «μεροληψίας» υπέρ του Δημόσιου με επικουρικότητα του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας  και διατύπωσε τη στόχευση από το Νοσοκομειοκεντρικό-ιατροκεντρικό ΕΣΥ στην ανθρωποκεντρική-ασθενοκεντρική προσέγγιση. Για το λόγο αυτό ο κος Ξανθός ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία σύστασης των Γραφείων προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία , έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η αξιοπρεπής και αξιόπιστη φροντίδα των ασθενών χωρίς την ανάγκη «διαμεσολαβήσεων» και οικονομικής «συναλλαγής» . 

Σχετικά με το προς ψήφιση ν/σ για την Ψυχική Υγεία ο κος Ξανθός είπε ότι προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις Ειδικές Επιτροπές Προάσπισης των Δικαιωμάτων τους  που δημιουργούνται σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας .

Ο υπουργός Υγείας έθεσε επίσης τα εξής θέματα:

-Έλεγχος ζήτησης φαρμάκων-εξετάσεων-υπηρεσιών με βάση επιστημονικά αξιόπιστα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα  που εφαρμόζονται υποχρεωτικά

-Ορθολογική αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού – δικτύωση υπηρεσιών και συνέργειες δομών

-Διασφάλιση της πρόσβασης στα καινοτόμα φάρμακα και απρόσκοπτη συνέχιση των θεραπειών που ήδη καλύπτονται από το ασφαλιστικό σύστημα και το ΕΣΥ. Δεν είναι στις προθέσεις μας να υπάρξει απαγόρευση ή παρεμπόδιση εισόδου  των καινοτόμων φαρμάκων. Πρέπει όμως αφενός να υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια που να αντιστοιχούν στα ευρωπαϊκά δεδομένα και αφετέρου να συνοδεύεται από συστηματική διαπραγμάτευση με στόχο την επίτευξη κοινωνικά αποδεκτών τιμών αποζημίωσης στα νέα ακριβά φάρμακα  και τη  βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας.   

-Δραστικός περιορισμός διαφθοράς στο Σύστημα υγείας –κεντρικοποίηση προμηθειών – ενίσχυση της ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης 

-Ειδικά «εργαλεία» αναδιοργάνωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του ΕΣΥ ( τεκμηριωμένη φροντίδα-μετρήσιμοι δείκτες αποτελεσματικότητας- πρότυπα ασφάλειας και  ποιότητας – αξιολόγηση υπηρεσιών και δομών – πιστοποίηση κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και αναφοράς ) .  Τελικός στόχος η εξειδικευμένη φροντίδα και η ασφάλεια των ασθενών , καθώς και η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας .