Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Φαρμακοποιών: Κρίσιμος ο ρόλος των φαρμακείων στη μείωση των ανισοτήτων στην Υγεία

26-12-2016

H Eνωση  Ευρωπαίων Φαρμακοποιών χαιρετίζει την ανακοίνωση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η Υγεία με μια ματιά: Eυρώπη 2016»  υποστηρίζοντας την ανάγκη ενδυνάμωσης  των συστημάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας και την ενίσχυση του ρόλου των Φαρμακοποιών της Κοινότητας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η έγκαιρη  διάγνωση  και οι αποτελεσματικότερες θεραπείες έχουν αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των ανθρώπων που επιβιώνουν από χρόνιες παθήσεις. Οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο, αλλά όχι απαραίτητα πιο υγιεινά. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, η επιβάρυνση  της κακής υγείας στις δαπάνες κοινωνικού οφέλους υπερβαίνει αυτό που δαπανώνται για επιδόματα ανεργίας. Ακόμα κι έτσι, τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπανούν κατά μέσο όρο μόνο το 3% των προϋπολογισμών για την υγεία στη δημόσια υγεία και την πρόληψη.

Η παγκόσμια  οικονομική κρίση έχει πλήξει περισσότερο τους πλέον ευάλωτους πολίτες. Σε αρκετές χώρες της ΕΕ, τα  λιγότερο ευνοημένα  μέλη  της κοινωνίας έχουν χαμηλό  προσδόκιμο ζωής και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση  στην υγειονομική περίθαλψη, κυρίως  λόγω  έλλειψης  οικονομικών πόρων.

Η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Φαρμακοποιών κυρία  Jūratė Svarcaite  δήλωσε ,

 «Τα φαρμακεία έχουν κρίσιμο ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στον αριθμό των επισκέψεων που μπορούν να αποφευχθούν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και νοσηλειών  σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το δίκτυο των 160.000 φαρμακείων  στην Ευρώπη παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για τη βελτίωση της αύξησης της πρόσβασης σε προγράμματα πρόληψης των ασθενειών, έλεγχο υγείας και έγκαιρες παρεμβάσεις για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τα λιγότερα μέσα.

Είμαστε Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η έκθεση του ΟΟΣΑ/Ευρωπαϊκής Επιτροπής  αναγνωρίζει ότι η διεύρυνση του ρόλου  των φαρμακοποιών αποτελεί σημαντικό μοχλό πολιτικής όπου οι ευρωπαϊκές χώρες  θα μπορούν να παρέχουν  ευρύτερη προληπτική φροντίδα και καλύτερη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης των μακροχρόνιων  συνθηκών θεραπειών. 

 Ισχυρή απόδειξη δείχνει πως  η ενίσχυση του ρόλου του φαρμακοποιών στα συστήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας φέρει σημαντικές βελτιώσεις στη προληπτική φροντίδα   των ασθενειών και την ποιότητα των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, σε ένα αυξανόμενο αριθμό φαρμακοποιών στις ευρωπαϊκές  χώρες παρέχουν ήδη υπηρεσίες φαρμακείου ασθενο-κεντρικές : όπως αξιολογήσεις  χρήσης  φαρμάκων, υγειονομικοί έλεγχοι, προγράμματα διαχείρισης χρόνιων ασθενειών, τον εμβολιασμό κ.λ.π»

 

Διαβάστε την έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία:

“Η Υγεία με μια ματιά”. Έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαικής Επιτροπής