Η DEMO ABEE παρούσα σε 2 επιστημονικά συνέδρια

04-07-2021

Στο πλαίσιο της στήριξης της ιατρικής κοινότητας η DEMO ABEE τον μήνα Ιούνιο έδωσε το παρόν σε 2 επιστημονικά συνέδρια:

11-12 Ιουνίου:  Ένωση πνευμονολόγων Ελλάδας “Διαχρονική και σύγχρονη προσέγγιση στην πνευμονολογία”

Το συνέδριο είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πνευμονολόγοι από όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά, καθώς με ένα πλήθος πρωτοποριακών διαλέξεων ξεδιπλώθηκαν οι νέες εξελίξεις στην Πνευμονολογία.

Η φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEE διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πνευμονολογικών σκευασμάτων για τις κυριότερες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και για σπάνιες παθήσεις, όπως είναι η έλλειψη α1- αντιθρυψίνης. Μεταξύ των σκευασμάτων είναι η  μοντελουκάστη, το ιπρατρόπιο,  ο συνδυασμός ιπρατροπίου & σαλβουταμόλης και η κλαριθρομυκίνη.

26-27 Ιουνίου : 8ο ετήσιο σεμινάριο  | Διάχυτες Πνευμονοπάθειες.

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν όλα τα επιστημονικά δεδομένα πoυ αναδείχθηκαν κατά την περίοδο της  πανδημίας και έχουν άμεση σχέση με τις πνευμονικές παθήσεις . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η διάλεξη  των ειδικών γύρω από την θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς με ανεπάρκεια ή/και έλλειψη α1-αντιθρυψίνης, στους οποίους η περίσσεια σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται “ελαστάση”, προκαλεί σε βάθος χρόνου την καταστροφή του πνευμονικού ιστού.

Η DEMO, για τους ασθενείς αυτούς, εισάγει και προωθεί θεραπευτικό σκεύασμα υποκατάστασης α1-αντιθρυψίνης,  με αποτέλεσμα σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών να λαμβάνει τη θεραπεία με πολύ καλά αποτελέσματα.

Η χορηγία της DEMO εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο συνδρομής της επιστημονικής κοινότητας, ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την πρόοδο των επιστημονικών επιτευγμάτων στον τομέα των φαρμάκων.