Η GIVMED απαντά στον ΠΦΣ για το πως λειτουργεί το δίκτυο

Χάπια
26-12-2016

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία CIVMED απαντά στα ερωτήματα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου. Την επιστολή υπογράφει ο συνιδρυτής και business developer του δικτύου κος Θανάσης Βράτιμος αναφέροντας τα εξής:

” Η οργάνωσή μας, “GIVMED Share medicine Share life” αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει συσταθεί νομίμως και έχει ως σκοπό την αξιοποίηση των περισσευούμενων φαρμάκων και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα διαχείρισης φαρμάκων. Ειδικότερα, η εταιρεία μας, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της, περιορίζεται στον συντονισμό της διαδικασίας δωρεάς φαρμάκων μεταξύ των χρηστών και των κοινωνικών φαρμακείων καθώς και άλλων φορέων που στηρίζουν κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως γηροκομεία, ΜΚΟ.

Η εταιρεία μας δεν πραγματοποιεί συλλογή ή αποθήκευση φαρμάκων αλλά συντονίζει απλώς την δυνατότητα μεταφοράς τους στο πλησιέστερο φορέα. Κάθε χρήστης άλλωστε πληροφορείται αναφορικά με την τοποθεσία του πλησιέστερου φορέα ώστε να μεταφέρει και να παραδώσει ο ίδιος, εφόσον το επιθυμεί, τα φάρμακα σε αυτό. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την δυνατότητα μεταφοράς των φαρμάκων μέσω ενός δικτύου εθελοντών μας, οι οποίοι απλώς μεταφέρουν τα φάρμακα στο πλησιέστερο φορέα, χρησιμοποιώντας πάντοτε μία φόρμα παράδοσης-παραλαβής, η οποία τηρείται στο αρχείο της εταιρείας μας.

Τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι μέσω της εφαρμογής δεν δύναται να δωρηθούν ναρκωτικά ή φάρμακα τα οποία απαιτούν ειδικές συνθήκες μεταφοράς ή φύλαξης (π.χ. ψυγείο). Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ενώ κάθε χρήστης μπορεί να καταχωρήσει οποιοδήποτε φάρμακο επιθυμεί, στην συνέχεια πραγματοποιείται φιλτράρισμα ώστε να αποκλείεται από την δυνατότητα δωρεάς οποιοδήποτε φάρμακο εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες.

Η GIVMED δεν πραγματοποιεί η ίδια δωρεά φαρμάκων, δεν συλλέγει φάρμακα, δεν προβαίνει σε έλεγχο της ποιότητας τους, δεν εκτελεί συνταγές και δεν χορηγεί φάρμακα σε ασθενείς, αλλά έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον οργανωμένο συντονισμό των επιθυμούμενων δωρεών ιδιωτών σε φορείς στήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων ενημερώνοντας κάθε χρήστη ο οποίος ενδιαφέρεται να προβεί ο ίδιος σε δωρεά των περισσευούμενων φαρμάκων του για τον πλησιέστερο φορέα είτε εναλλακτικά αναλαμβάνοντας μέσω εθελοντών την μεταφορά τους σε αυτά. Τα φάρμακα δε που παραδίδονται στα κοινωνικά φαρμακεία ή στους άλλους φορείς στήριξης, ελέγχονται από τον υπεύθυνο σε αυτά φαρμακοποιό, ο οποίος στην συνέχεια μπορεί να ενημερώσει τους ασθενείς για κάθε πιθανή αντένδειξη, να ενημερωθεί για το ιστορικό τους κλπ. Ο σκοπός της εφαρμογής μας είναι πασίδηλα κοινωνικού χαρακτήρα, είναι άλλωστε γνωστό ότι αντίστοιχες δράσεις αναφορικά με την δωρεά περισσευούμενων φαρμάκων και τροφίμων οργανώνονται συχνά τόσο από κρατικούς όσο και από ιδιωτικούς φορείς.

Η εταιρεία μας έχει ήδη γνωστοποιήσει την δράση της τόσο προς τον Σύλλογό σας όσο και προς τον ΕΟΦ, χωρίς να δεχτεί καμία σχετική επιφύλαξη ή προβληματισμό αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής μας. Σημειώνουμε δε ότι μέσω της λειτουργίας της εφαρμογής μας μπορούμε να εντοπίσουμε και φάρμακα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο σύστημα του ΕΟΦ και να τον ενημερώσουμε σχετικά, όπως ήδη έχουμε πράξει για κάποιες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα σας αναφορικά με την λήψη άδειας εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφέρουμε ότι η οργάνωσή μας έχει ήδη υποβάλλει σχετική γνωστοποίηση προς την ως άνω Αρχή και τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”.