Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr για τον έλεγχο της πανδημίας στην εκπαίδευση

sxoleia
15-09-2021

Με τροπολογία που εισήχθη σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος της πανδημίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, δημόσια και ιδιωτική. Στόχος, η συνέχιση με φυσική παρουσία της διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες

Η πλατφόρμα αυτή, το edupass.gov.gr, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, θα αντλεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self test), ή τη νόσηση από κορωνοϊό Covid-19.

Τα στοιχεία θα αντλούνται μέσω διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού Covid-19, του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό Covid-19 και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και τη διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγωνστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό Covid-19. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας στην αντίστοιχη εκπαιδευτική δομή και θα επιτρέπεται ή όχι η φυσική παρουσία του προσώπου στη δομή.